Ktl-icon-tai-lieu

programming data

Được đăng lên bởi thi-truong-dinh
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TT Cơ điện tử

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200)

MỤC LỤC
Mục lục

01

Lời mở đầu

04

Chương 1: Tổng quan về PLC.

05

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

05
05
05
06
06
06

Giới thiệu
Quá trình phát triển của kỹ thuật điều khiển
Hệ thống điều khiển là gì?
Hệ thống điều khiển dùng rơle điện
Hệ thống điều khiển dùng plc
Điều khiển dùng plc

Chương 2: Cấu hình phần cứng PLC S7-200

11

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

11
11
12
13
19
21
22
22
23
24
24
25
26
27
28
29
29
29
30
30
32
33

Cấu trúc phần cứng
Bộ điều khiển lập trình plc S7-200
Các thành phần của CPU
Kết nối điều khiển
Truyền thông giữa PC và PLC
Cài đặt phần mềm
Hiểu và sử dụng logic trong PLC
Sử dụng bảng Symbols
Khối kết nối Terminal
Cấu trúc bộ nhớ
Hệ thống số
Các khái niệm xử lý thông tin
Phân chia bộ nhớ
Các phƣơng pháp truy nhập
Mở rộng vào/ra
Nguyên lý hoạt động của PLC
Cấu trúc chƣơng trình
Thực hiện chƣơng trình
Quy trình thiết kế hệ thống điều khiển dùng plc
Ngôn ngữ lập trình
Sử dụng phần mềm Step7-Microwin
Bài tập

Th.s Phạm Phú Thọ

Trang 1/94

TT Cơ điện tử

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200)

Chương 3: Tập lệnh lập trình PLC Siemens S7-200
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.6.
3.7.

Bit logic
Tiếp điểm thƣờng hở
Tiếp điểm thƣờng đóng
Lệnh OUT
Lệnh Set
Lệnh Reset
Tiếp điểm phát hiện cạnh lên
Tiếp điểm phát hiện cạnh xuống
Bài tập
Một số lệnh tiếp điểm đặc biệt
Tiếp điểm SM0.0
Tiếp điểm SM0.1
Tiếp điểm SM0.4
Tiếp điểm SM0.5
Bài tập
Bộ định thời_Timer
TON
TONR
Bộ đếm_Counter
CTU
CTUD
Lệnh so sánh
Theo byte
Theo word
Theo doubleword
Theo số thực
Bài tập ví dụ
Bài tập
Hàm di chuyển dữ liệu
Hàm chuyển đổi

Chương 4: Bài tập thực hành.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Khảo sát tủ điều khiển dùng S7-200
Panel điều khiển
Cảm biến công nghiệp
Điều khiển tuần tự dùng Timer
Điều khiển đếm dùng Counter

Th.s Phạm Phú Thọ

34
34
34
35
36
36
37
37
38
39
39
39
39
39
39
41
41
42
44
44
45
47
47
48
49
50
51
51
53
55
57
57
60
63
69
70

Trang 2/94

TT Cơ điện tử

Tài liệu: Lập trình PLC (SIEMENS S7-200)

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Điều khiển đèn giao thông và đèn chiếu sáng
Băng tải dùng động cơ DC
Động cơ AC 1 phase
Động cơ AC 3 phase
Xylanh dùng valve điện khí nén
Băng tải và cần gạt dùng khí nén...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
programming data - Người đăng: thi-truong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
programming data 9 10 620