Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 4

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài viết hôm nay mình trình bày vấn đề điều khiển đường chạy dao trong phương pháp phay
Surface

1. Chuẩn bị gia công
Các bạn khởi động Pro/ENGINEER, vào môi trường gia công và thực hiện các bước
chuẩn bị như sau
Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường gia công, dùng các ràng buộc để cố định nó
Bỏ qua bước tạo phôi
Chọn máy phay 3 trục ; chọn điểm 0 và mặt lùi dao cách CoordSys 80
Kết quả được như hình 1

Hình 1
Việc tạo phôi không phải là một thao tác bắt buộc trong Pro/ENGINEER, bạn hoàn
toàn có thể bỏ qua nó.

2. Gia công bằng phương pháp Face
Bây giờ các bạn dùng phương pháp Face để gia công mặt màu hồng như trên
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Face > 3 Axis > Done
Chọn các thông số Name, Tool, Parameters, Surfaces
Đặt tên bước gia công là E8
Trong hộp thoại Tool, chọn dao phay ngón ∅8, và Apply > OK để đóng hộp thoại này
lại
Trong hộp thoại Parameter, chọn các thông số như sau
CUT_FEED
STEP_DEPTH
STEP_OVER
CLEAR_DIST
SCAN_TYPE
SPINDLE_SPEED

1000
0.5
5
5
TYPE_1
2500

Khi được hỏi bề mặt gia công, từ menu SURF PICK > Model > Done
Chọn bề mặt trên cùng như hình 2

Hình 2
Mô phỏng quá trình gia công

Hình 3
Nhận xét
Thông số STEP_DEPTH ở đây không có ý nghĩa vì bạn không tạo phôi nên dao sẽ đi
xuống đúng chiều cao của bề mặt gia công và chỉ chạy 1 lần
Trong quá trình gia công, dao phải thường xuyên đổi hướng chạy.Điều này ảnh hưởng
không tốt đến cả máy và dao.Chính vì vậy, ta sẽ dùng phương pháp Surface để điều khiển dao
chạy dọc theo biên dạng của bề mặt cần gia công để hạn tránh trường hợp như trên

3. Gia công bằng phương pháp Surface
Xóa bước gia công Face
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Surface Mill > 3 Axis > Done
Chọn các thông số Name, Tool, Parameters, Surfaces, Define Cut

Đặt tên cho quá trình gia công là E8
Chọn lại dao ∅8
Chọn các thông số gia công như bảng sau
CUT_FEED
STEP_OVER
CLEAR_DIST
SCAN_TYPE
SPINDLE_SPEED

1000
5
5
TYPE_1
2500

Các bạn thấy mặc định thông số STEP_DEPTH không xuất hiện trong bảng này vì
kiểu gia công Surface chỉ gia công 1 lớp trên bề mặt phôi chứ không gia công nhiều lớp như
các phương pháp Volume, Face, Profile…
Khi được hỏi bề mặt gia công, bạn chọn bề mặt trên cùng
Đến đây, Pro/E sẽ đưa ra hộp thoại Cut Definition để bạn lựa chọn phương pháp chạy
dao
Trong trường hợp này, bạn đơn giản chọn kiểu mặc định là Straight Cut, góc chạy dao
(Cut Angle) so với phương X là 0.Bạn có thể click nút Preview để coi thử đường chạy dao

Hình 4
Các bạn thấy đường chạy dao vẫn không khác gì so với phương pháp Fac...
Bài viết hôm nay mình trình bày vn đề điu khin đường chy dao trong phương pháp phay
Surface
1. Chun b gia công
Các bn khi động Pro/ENGINEER, vào môi trường gia công và thc hin các bước
chun b như sau
Đưa chi tiết cn gia công vào môi trường gia công, dùng các ràng buc để c định nó
B qua bước to phôi
Chn máy phay 3 trc ; chn đim 0 và mt lùi dao cách CoordSys 80
Kết qu được như hình 1
Hình 1
Vic to phôi không phi là mt thao tác bt buc trong Pro/ENGINEER, bn hoàn
toàn có th b qua nó.
2. Gia công bng phương pháp Face
Bây gi các bn dùng phương pháp Face để gia công mt màu hng như trên
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Face > 3 Axis > Done
Chn các thông s Name, Tool, Parameters, Surfaces
Đặt tên bước gia công là E8
Trong hp thoi Tool, chn dao phay ngón 8, và Apply > OK để đóng hp thoi này
li
Trong hp thoi Parameter, chn các thông s như sau
CUT_FEED 1000
STEP_DEPTH 0.5
STEP_OVER 5
CLEAR_DIST 5
SCAN_TYPE TYPE_1
SPINDLE_SPEED 2500
ProNC10 baiVN bai 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ProNC10 baiVN bai 4 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 4 9 10 731