Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 5

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn phương pháp phay Trajectory.Đây là phương
pháp phay dọc theo 1 quĩ đạo cho trước.Quĩ đạo này có thể là 1 đường curve 2D hoặc 3D

1. Chuẩn bị
Thực hiện các thao tác cần thiết như sau
- Đưa chi tiết vào môi trường gia công
- Định các thông số công nghệ ban đầu : Máy, điểm Zero, mặt Retract
Kết quả được như hình 1

Hình 1
(Các bạn nhớ đặt hướng nhìn là ISO1 để nó quay về đúng hướng như hình 1)

2. Tạo quĩ đạo gia công
Đặc điểm của phương pháp này là bạn phải tạo trước 1 đường curve để dùng nó làm quĩ
đạo khi gia công.
Dùng chuột click chọn đường curve như hình 2

Hình 2
Vào menu Edit > Copy hoặc click nút
Vào menu Edit > Paste hoặc click nút
Dưới thanh Dashboard > References > Details
Giữ phím Control và chọn những cạnh còn lại

Click OK để đóng hộp thoại Chain lại và click nút để kết thúc lệnh

Hình 3

3. Gia công bằng phương pháp Traiectory 2D
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Trajectory > 2 Axis > Done
Chọn các thông số Name, Tool, Parameters, Datum Curve, Direction, Offset
Đặt tên bước gia công là E10
Chọn dao phay ngón ∅10
Trong hộp thoại Parameters, chọn các thông số công nghệ như sau
CUT_FEED
CLEAR_DIST
SPINDLE_SPEED

1000
5
2500

Xuất hiện Menu CHAIN, bạn chọn đường curve vừa copy khi nãy

Hình 4
Xuất hiện menu DIRECTION, bạn chọn Okay để chấp nhận hướng gia công mặc định
của Pro/E (theo hướng của mũi tên)
Xuất hiện menu SLOP OFFSET, bạn chọn Left để bù trừ dao sang trái và click Done
để kết thúc

Mô phỏng quá trình gia công theo kiểu Screen Play

Hình 5
Nhận xét
Do không có thông số STEP_DEPTH nên dao sẽ ăn hết chiều sâu cần cắt trong 1 lần
xuống dao
Dao ra và vào vùng cắt trực tiếp.Điều này không có lợi cho máy và dao
Ta lần lượt điều chỉnh lại như sau
Click nút
để mở lại hộp thoại Parameters
Thay đổi 2 giá trị sau đây để điều chỉnh chiều sâu cắt
NUMBER_LAST_FINPASSES 15
LAST_FINPASS_OFFSET
1
Thay đổi 2 giá trị sau để điều chỉnh đường chạy dao
LEAD_IN
LEAD_OUT
LEAD_IN_RADIUS
LEAD_OUT_RADIUS
ENTRY_ANGLE
EXIT_ANGLE

YES
YES
20
20
30
30

Mô phỏng lại quá trình gia công theo kiểu Screen Play.Kết quả như hình 6

Hình 6
4. Gia công bằng phương pháp Trajectory 3 Axis
Đặt lại hướng nhìn Standard, chúng ta sẽ gia công phần bậc nghiêng từ trên xuống dưới
dọc theo thành bên.Do rãnh này không còn nằm trên 1 mặt phẳng nên ta sẽ dùng kiểu phay
Trajectory 3 Axis thay vì 2 Axis
Trước tiên bạn hãy copy để tạo 1 đường curve như hình 7 (thực ra nếu dùng Pro/E 4.0
bạn có thể bỏ qua bước này)

Hình 7
MANUFACTURE > Machini...
Bài viết hôm nay mình hướng dn các bn phương pháp phay Trajectory.Đây là phương
pháp phay dc theo 1 quĩ đạo cho trước.Quĩ đạo này có th là 1 đường curve 2D hoc 3D
1. Chun b
Thc hin các thao tác cn thiết như sau
- Đưa chi tiết vào môi trường gia công
- Định các thông s công ngh ban đầu : Máy, đim Zero, mt Retract
Kết qu được như hình 1
Hình 1
(Các bn nh đặt hướng nhìn là ISO1 để nó quay v đúng hướng như hình 1)
2. To quĩ đạo gia công
Đặc đim ca phương pháp này là bn phi to trước 1 đường curve để dùng nó làm quĩ
đạo khi gia công.
Dùng chut click chn đường curve như hình 2
Hình 2
Vào menu Edit > Copy hoc click nút
Vào menu Edit > Paste hoc click nút
Dưới thanh Dashboard > References > Details
Gi phím Control và chn nhng cnh còn li
ProNC10 baiVN bai 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ProNC10 baiVN bai 5 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 5 9 10 629