Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 6

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 6 : Phương pháp phay Volume (tt)
I. Yêu cầu :

Biết cách tạo vùng gia công theo kiểu Volume > Trim > Offset
Biết cách thay đổi vị trí xuống dao khi gia công
Mô phỏng gia công bằng phần mềm Vericut
Biết cách lấy đối xứng một bước gia công qua 1 mặt phẳng

II. Thực hành

1. Chuẩn bị
Khởi động Pro/ENGINEER vào môi trường gia công (New > Manufacturing >
NC Assembly), đặt tên cho bài tập là Volume_3. Bỏ dấu check ở mục Use default
templete để chọn lại đơn vị là mm
Thiết lập thư mục làm việc là thư mục chứa file Volume_3.prt.
2. Import chi tiết cần gia công
Trên menu MANUFACTURING > Mfg Model > Assemble > Ref Model >
Volume_3.prt
Dùng các ràng buộc vị trí để cố định chi tiết như hình 1
Sau khi ràng buộc xong, hộp thoại Create Reference Model xuất hiện. Bạn chọn
Inherited, chấp nhận tên mặc định và click OK để đóng nó lại
3. Tạo phôi
Vẫn trong menu MFG MDL > Create > Workpiece > đặt tên > SOLID >
Protrusion > Extrude > Solid > Done
Đến đây bạn dùng lệnh Extrude để tạo phôi có kích thước như hình 2
Click Done/Return trong menu MFG MDL để hoàn tất quá trình tạo phôi

Hình 1
4. Thiết lập thông số về máy
MANUFACTURING > Mfg Setup > Xuất hiện
hộp thoại Operation Setup
Click vào icon phía bên phải của dòng NC
Manchine để chọn máy phay 3 trục
Click vào Icon hình mũi tên bên cạnh Machine
Zero để set chuẩn máy.Bạn chọn chuẩn là CoordSys có
trục Z hướng lên.
Tiếp theo bạn chọn mặt Retract song song trục Z,
cách CoordSys 50 (hình 3)
Sau cùng click OK để đóng hộp thoại Operation
Setup.

Hình 2

Hình 3

5. Tạo thể tích gia công
Trên thanh công cụ bên phải, click vào icon Mill Volume
Dùng lệnh Extrude và chọn mặt trên cùng của chi tiết làm mặt Sketch để vẽ một
khối có kích thước lớn hơn phần thể tích lõm xuống của chi tiết cần gia công.
Click vào icon Trim
sau đó chọn chi tiết cần gia công.
Khi bạn thực hiện thao tác trên, Pro/E sẽ thực hiện phép “giao” giữa chi tiết và
volume vừa vẽ để tìm ra thể tích cần gia công

Hình 3
Click icon

Hình 4

để kết thúc quá trình tạo Mill Volume

6. Phay hốc chữ nhật bằng phương pháp phay Volume
MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > Volume > 3 Axis > Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameter, Volume,
Appr Walls sau đó click Done
Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.
Enter NC Sequence name []: E16
Xuất hiện hộp thoại Tools Setup.Các bạn chọn dao BULL MILL 16-R3 với tên
là T0001 sau đó click OK để đóng hộp thoại này lại.
Hộp thoại Parameter sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công...
Bài 6 : Phương pháp phay Volume (tt)
I. Yêu cầu :
Biết cách tạo vùng gia công theo kiểu Volume > Trim > Offset
Biết cách thay đổi vị trí xuống dao khi gia công
Mô phỏng gia công bằng phần mềm Vericut
Biết cách lấy đối xứng một bước gia công qua 1 mặt phẳng
II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Khởi động Pro/ENGINEER vào môi trường gia công (New > Manufacturing >
NC Assembly), đặt tên cho bài tập Volume_3. Bỏ dấu check mục Use default
templete để chọn lại đơn vị là mm
Thiết lập thư mục làm việc là thư mục chứa file Volume_3.prt.
2. Import chi tiết cần gia công
Trên menu MANUFACTURING > Mfg Model > Assemble > Ref Model >
Volume_3.prt
Dùng các ràng buộc vị trí để cố định chi tiết như hình 1
Sau khi ràng buộc xong, hộp thoại Create Reference Model xuất hiện. Bạn chọn
Inherited, chấp nhận tên mặc định và click OK để đóng nó lại
3. Tạo phôi
Vẫn trong menu MFG MDL > Create > Workpiece > đặt tên > SOLID >
Protrusion > Extrude > Solid > Done
Đến đây bạn dùng lệnh Extrude để tạo phôi có kích thước như hình 2
Click Done/Return trong menu MFG MDL để hoàn tất quá trình tạo phôi
Hình 1
Hình 2
4. Thiết lập thông số về máy
MANUFACTURING > Mfg Setup > Xuất hiện
hộp thoại Operation Setup
Click vào icon phía bên phải của dòng NC
Manchine để chọn máy phay 3 trục
Click vào Icon hình mũi tên bên cạnh Machine
Zero để set chuẩn máy.Bạn chọn chuẩn là CoordSys có
trục Z hướng lên.
Tiếp theo bạn chọn mặt Retract song song trục Z,
cách CoordSys 50 (hình 3)
Sau cùng click OK để đóng hộp thoại Operation
Setup.
Hình 3
ProNC10 baiVN bai 6 - Trang 2
ProNC10 baiVN bai 6 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 6 9 10 661