Ktl-icon-tai-lieu

ProNC10 baiVN bai 7

Được đăng lên bởi zthanhdatz
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp phay Surface (tt)
I. Yêu cầu :

Tạo được bề mặt gia công kiểu Slope

Thiết lập đường chạy dao kiểu Cut line
Điều chỉnh đường chạy dao tránh để lại vết cắt trên chi tiết

II. Thực hành

1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Tạo bề mặt gia công kiểu Slope
Slope angle là góc được tạo bởi vector song song trục Z và vector vuông góc với
bề mặt chi tiết tại điểm đang xét. Nó là góc mà người lập trình có thể tham khảo khi
quyết định dùng phương pháp phay Profile hay Surface Thông thường dùng phương
pháp Profile để gia công những bề mặt có slope angle nhỏ (bề mặt gần thẳng đứng), và
dủng phương pháp Surface để gia công những bề mặt có slope angle lớn (bề mặt gần
nằm ngang)
Trong bài tập này ta sẽ tạo bề mặt gia công bằng cách đưa ra trước giá trị của
slope angle. Những bề mặt có slope angle lớn hơn giá trị này sẽ được chọn để gia công
Click icon Mill Surface
trên thanh công cụ MFG Geometry Features
Vào menu Insert > Advanced > Sloped…
Click chọn bề mặt như hình 1 sau đó giữ phím Shift và chọn bề mặt như hình 2
Thả phím Shift và nút trái chuột, các bạn thấy tất cả những bề mặt bên trong đều
được chọn. Đây là cách chọn bề mặt theo kiểu Seed and Boundary Surfaces

Hình 1
Hình 2
Menu Manager > GEN SEL DIR >
NC_ASM_TOP
Theo mặc định vector chỉ hướng lên, bạn chỉ
click Okay trong Menu DIRECTION
Xuất hiện dòng nhắc
Enter draft angle : 30 
Menu Manager > SHALLOW OR STEEP
SIDE > Keep Shallow Side > Done
Click Preview để xem trước bề mặt được tạo
thành và click OK để kết thúc

Hình 3

Hình 4

Click

để hoàn tất việc tạo bề mặt gia công

3. Gia công bề mặt vừa tạo bằng phương pháp Surface với kiểu chạy dao Cut line
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Surface Mill > 3 Axis >
Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameters, Surfaces,
Define Cut sau đó click Done
Đặt tên bước gia công là B10
Trong hộp thoại Tool, chọn dao phay cầu 10, và Apply > OK để đóng hộp thoại
này lại
Trong hộp thoại Parameter, chọn các thông số như sau
1
2
3
4
5
6

CUT_FEED
STEP_OVER
SCAN_TYPE
CLEAR_DIST
SPINDLE_SPEED
COOLANT_OPTION

1000
2
TYPE_3
5
2500
ON

Click OK để đóng hộp thoại này lại
Khi được hỏi bề mặt gia công, từ menu SURF
PICK > Mill Surface > Done
Chọn bề mặt vừa tạo khi nãy. Click Okay trong
menu DIRECTION để chấp nhận hướng mặc định hướng
lên của vector pháp
Menu SEL/SEL ALL > Select All > Done/Return
Trong hộp thoại Cut D...
Phương pháp phay Surface (tt)
I. Yêu cầu :
Tạo được bề mặt gia công kiểu Slope
Thiết lập đường chạy dao kiểu Cut line
Điều chỉnh đường chạy dao tránh để lại vết cắt trên chi tiết
II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Tạo bề mặt gia công kiểu Slope
Slope angle góc được tạo bởi vector song song trục Z và vector vuông góc với
bề mặt chi tiết tại điểm đang xét. là góc mà người lập trình thể tham khảo khi
quyết định dùng phương pháp phay Profile hay Surface Thông thường dùng phương
pháp Profile để gia công những bề mặt slope angle nhỏ (bề mặt gần thẳng đứng), và
dủng phương pháp Surface đgia công những bề mặt slope angle lớn (bề mặt gần
nằm ngang)
Trong bài tập này ta stạo bề mặt gia công bằng cách đưa ra trước giá trị của
slope angle. Những bề mặt có slope angle lớn hơn giá trị này sẽ được chọn để gia công
Click icon Mill Surface trên thanh công cMFG Geometry Features
Vào menu Insert > Advanced > Sloped…
Click chọn bề mặt như hình 1 sau đó giữ phím Shift và chọn bề mặt như hình 2
Thả phím Shift nút trái chuột, các bạn thấy tất cả những bề mặt bên trong đều
được chọn. Đây là cách chọn bề mặt theo kiểu Seed and Boundary Surfaces
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Menu Manager > GEN SEL DIR >
NC_ASM_TOP
Theo mặc định vector chỉ hướng n, bạn chỉ
click Okay trong Menu DIRECTION
Xuất hiện dòng nhắc
Enter draft angle : 30
Menu Manager > SHALLOW OR STEEP
SIDE > Keep Shallow Side > Done
Click Preview để xem trước bề mặt được tạo
thành và click OK để kết thúc
Hình 4
ProNC10 baiVN bai 7 - Trang 2
ProNC10 baiVN bai 7 - Người đăng: zthanhdatz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ProNC10 baiVN bai 7 9 10 244