Ktl-icon-tai-lieu

ptc creo 2.0 m010 installation guide

Được đăng lên bởi Nguyen van Trong
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4134 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Double click daemon tools lite to run

Right click

er cmd and press Enter

Enter ipconfig /all and press Enter

Right click

Right click

Enter c:\program files\PTC\ptc_licfile.dat

Run this patch again

Please visit my website and contact me

siyuwww@gmail.com
Recommend:
DP.Technology.ESPRIT.2011
NCGCAM.v10
OneCNC.XR4
ICAM.CAMPost.v19
Metalix.CNCKAD.v10.559
Camtek.PEPS.v7.0.14
EMCO.EasyCycle
Sescoi.WorkNC.G3.V21.05
HYPERMILL.V2011.SP2
Tebis CADCAM.v3.4R5
NREC.CAM V7.0
FCC.AutoPol.v2010.Standalone
VERO Machining Strategist v11(VERO MSG.V11)
MetaCAM-EX.V6
ESPRIT_MOLD(Auton).v10
SPACE-E.v4.8
CADCEUS.v6.5
Cadmeister.v6.1
MIMICS.v13 and 3-Matics.v6.1
ProCAM.v2009
Type3.TypeEdit.v2009
AlphaCAM.v2011
JetCAM.v15.56
PerfectCUT.V5.0
METROLOG_XG.V13
EUKLID.V10SP3
VISCAM.RP.V5.0

...
Double click daemon tools lite to run
ptc creo 2.0 m010 installation guide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ptc creo 2.0 m010 installation guide - Người đăng: Nguyen van Trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ptc creo 2.0 m010 installation guide 9 10 933