Ktl-icon-tai-lieu

Pulley Support Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pulley Support Assembly

1

Pulley Support Assembly
Create the components of the Pulley Support assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. After creating the assembly, create its exploded view, as shown in Figure 2. The
dimensions of the components are given in Figures 4 through 8.

Figure 1 The Pulley Support assembly

Figure 2 Exploded view of the Pulley Support assembly

2

Student Project

Figure 4 Dimensions of the Pulley

Figure 5 Dimensions of the Bushing

Figure 6 Left-side view of the Bracket

Figure 7 Sectioned front view of the

Figure 8 Dimensions of the Washer, Cap Screw, Turn Screw, and Nut

Pulley Support Assembly

Figure 3 Parts list for the Pulley Support assembly

3

...
Pulley Support Assembly 1
Figure 2 Exploded view of the Pulley Support assembly
Create the components of the Pulley Support assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. After creating the assembly, create its exploded view, as shown in Figure 2. The
dimensions of the components are given in Figures 4 through 8.
Pulley Support Assembly
Figure 1 The Pulley Support assembly
Pulley Support Assembly - Trang 2
Pulley Support Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Pulley Support Assembly 9 10 300