Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình Cyclar

Được đăng lên bởi Thanhtung Phan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4392 lần   |   Lượt tải: 13 lần
I.

MỞ ĐẦU

Năm 1859 ngành công nghiệp Dầu mỏ ra đời, đánh dấu bước nhảy vọt trong
công nghệ nguyên liệu và nhiên liệu năng lượng. Công nghiệp dầu mỏ có sự tăng
trưởng rất nhanh đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của thế kỷ 20. Hoá dầu
đã thay thế dần hoá than đá và vượt lên trên ngành công nghiệp chế biến than.
Những sản phẩm của ngành công nghiệp Hóa dầu sản xuất chủ yếu là: Benzen,
Toluen, Xylen (chúng được gọi tắt là BTX), nhiên liệu năng lượng, lĩnh vực polime,
xà phòng, thuốc nhuộm, sơn…
Trước đây việc sản xuất các Hydrocacbon Aromatic chủ yếu dựa vào việc thu
hồi khí của công nghiệp sản xuất than cốc, nhưng vì sản lượng quá thấp, không đủ
nhu cầu phát triển của nhành công nghiệp chất dẻo và ngành công nghiệp sợi. Ngày
nay chủ yếu là sản phẩm của công nghiệp Hoá dầu, vừa có giá trị cao, vừa có giá
thành thấp nên phần lớn các Hydrocacbon Aromatic nhận được từ Dầu mỏ đã chiếm
tỷ lệ trên 90%.
Khí hoá lỏng LPG đầu tiên dược sử dụng làm nguyên liệu dân dụng và nguyên
liệu để sản xuất olefin nhẹ bằng cách hydro hoá hay crackinh hơi nước. Sau đó, khí
hoá lỏng đã trở thành vấn đề lớn của ngành công nghiệp lọc hoá dầu vì sản lượng
khí hoá lỏng vượt quá mức sử dụng và trở lên khó bán trên thị trường và chúng
được đốt bỏ trực tiếp trên các dàn khoan khai thác dầu thô (khí dầu mỏ). Từ năm
1996 tới nay, công nghiệp dấu khí đã thay đổi công nghệ khí hoá lỏng LPG làm
nguyên liệu cho sản xuất xăng có trị số octan cao và các hydrocacbon thơm. LPG
bao gồm chủ yếu là Propan và Butan thu hồi từ quá trình khai thác và chế biến các
sản phẩm Dầu mỏ. Giá trị tương đối thấp của LPG làm cho nó là một nguyên liệu lý
tưởng cho các ứng dụng Hoá dầu.
Benzen, toluene, xylene (BTX) sản xuất chủ yếu thông qua quá trình
Reforming xúc tác với nguyên liệu đầu là naphtha. Tuy nhiên nhu cầu về nguyên
liệu naphtha ngày càng tăng cho dầu khí và các sản phẩm hóa dầu, và giá trị của
naphtha sẽ tăng khi mà nguồn cung ngày càng khan hiếm. Quá trình Cyclar là một
quá trình biến đổi trực tiếp khí đồng hành LPG thành sản phẩm chất thơm
Aromatics. Được phát triển đồng thời bởi BP và UOP. Quá trình Cyclar góp phần
mở rộng việc sử dụng LPG để sản xuất các sản phẩm thơm có giá trị cao và cung
cấp một khả năng độc đáo để sản xuất BTX từ một nguyên liệu có giá trị thấp hơn.

II.

HÓA HỌC QUÁ TRÌNH

1. Hóa học quá trình

Quá trình Cyclar biến đổi trực tiếp LPG thành sản phẩm aromatics lỏng.
Các giai đoạn trong quá trình Cyclar:
• Dehydro hóa thành olefin
• Oligome hóa làm tăng chiều dai mạch cacbo...
I. MỞ ĐẦU
Năm 1859 ngành công nghiệp Dầu mỏ ra đời, đánh dấuớc nhảy vọt trong
công nghệ nguyên liệu nhiên liệu năng ợng. Công nghiệp dầu m sự tăng
trưởng rất nhanh đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của thế kỷ 20. Hoá dầu
đã thay thế dần hoá than đá vượt lên trên ngành công nghiệp chế biến than.
Những sản phẩm của ngành công nghiệp Hóa dầu sản xuất chủ yếu : Benzen,
Toluen, Xylen (chúng được gọi tắt là BTX), nhiên liệu năng lượng, lĩnh vực polime,
xà phòng, thuốc nhuộm, sơn…
Trước đây việc sản xuất các Hydrocacbon Aromatic chủ yếu dựa vào việc thu
hồi khí của công nghiệp sản xuất than cốc, nhưng sản lượng quá thấp, không đủ
nhu cầu phát triển của nhành công nghiệp chất dẻo và ngành công nghiệp sợi. Ngày
nay chủ yếu sản phẩm của công nghiệp Hoá dầu, vừa giá trị cao, vừa giá
thành thấp nên phần lớn các Hydrocacbon Aromatic nhận được từ Dầu mỏ đã chiếm
tỷ lệ trên 90%.
Khí hoá lỏng LPG đầu tiên dược sử dụng làm nguyên liệu dân dụng và nguyên
liệu để sản xuất olefin nhẹ bằng cách hydro hoá hay crackinh hơi nước. Sau đó, khí
hoá lỏng đã trở thành vấn đề lớn của ngành công nghiệp lọc hoá dầu sản lượng
khí hoá lỏng vượt q mức sử dụng và trở n khó bán trên thị trường chúng
được đốt bỏ trực tiếp trên các dàn khoan khai thác dầu thô (khí dầu mỏ). Từ năm
1996 tới nay, công nghiệp dấu khí đã thay đổi công nghệ khí hoá lỏng LPG làm
nguyên liệu cho sản xuất xăng trị số octan cao các hydrocacbon thơm. LPG
bao gồm chủ yếu Propan Butan thu hồi từ quá trình khai thác chế biến các
sản phẩm Dầu mỏ. Giá trị tương đối thấp của LPG làm cho nó là một nguyên liệu
tưởng cho các ứng dụng Hoá dầu.
Benzen, toluene, xylene (BTX) sản xuất chủ yếu thông qua quá trình
Reforming xúc tác với nguyên liệu đầu naphtha. Tuy nhiên nhu cầu về nguyên
liệu naphtha ngày càng tăng cho dầu khí các sản phẩm hóa dầu, giá trị của
naphtha sẽ tăng khi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Quá trình Cyclar một
quá trình biến đổi trực tiếp khí đồng nh LPG thành sản phẩm chất thơm
Aromatics. Được phát triển đồng thời bởi BP UOP. Quá trình Cyclar góp phần
mở rộng việc sử dụng LPG để sản xuất các sản phẩm thơm giá trị cao cung
cấp một khả năng độc đáo để sản xuất BTX từ một nguyên liệu có giá trị thấp hơn.
II. HÓA HỌC QUÁ TRÌNH
1. Hóa học quá trình
Quá trình Cyclar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình Cyclar - Người đăng: Thanhtung Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quá trình Cyclar 9 10 862