Ktl-icon-tai-lieu

Qúa trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
---   ---

MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 3
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi

Mục lục

I: Qúa trình khuếch tán trong vật liệu kim loại
1. Khuếch tán trong vật liệu:

Màng tổ ong
- Khuếch tán là sự chuyển chỗ ngẫu nhiên của các nguyên tử ( ion, phân tử) do dao động nhiệt.
- Khuếch tán của nguyên tử A trong chính nền loại nguyên tử đó (A) gọi là tự khuyếch tán.
- Khuếch tán của nguyên tử khác loại B với nồng độ nhỏ trong nền A gọi là khuếch tán khác loại
- Điều kiện để có khuếch tán khác loại là B phải hoà tan trong A.
- Vai trò: Khuyếch tán có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình công nghệ chế tạo vật liệu như
kết tinh, thiêu kết, tạo lớp bán dẫn p – n, …
1

Nghiên cứu khuếch tán có thể hiểu biết bản chất của quá trình hoá bền và sự hình thành khuyết
tật trong vật liệu, tạo ra vật liệu có tính chất theo yêu cầu
- Ứng dụng của khuếch tán: Trong công nghệ xử lý nhiệt như ủ đồng đều thành phần, ủ kết tinh
lại, chuyển pha khi nung và làm nguội chậm, hoá già, hoá nhiệt luyện … và trong sử dụng vật
liệu: quá trình ôxy hoá, dão …

2. Cơ chế khuếch tán.
- Cơ chế khuếch tán giải thích trị số D0 và Q tìm hiểu qúa trình dịch chuyển nguyên tử ( ion,
phân tử ) trong những vật liệu khác nhau.

a) Trong dung dich thay thế

Các nguyên tử khuếch tán theo cơ chế nút trống, tức nguyên tử dịch chuyển đến nút trống bên
cạnh. Để bước dịch chuyển như vậy được thực hiện được cần có hai điều kiện sau:
- Nguyên tử có hoạt năng Gvm đủ để phá vỡ liên kết với những nguyên tử bên cạnh, nới
rộng khoảng cách hai nguyên tử ở giữa nút trống và nguyên tử dịch chuyển ( nguyên tử 1 và 2
trên hình vẽ 1.2). Số lượng nguyên tử có hoạt năng như vậy tỷ lệ với exp(-ΔGvm/kT)
- Có nút trống nằm cạnh nguyên tử: nồng độ nút trống tỷ lệ với exp(-ΔGvf/kT) trong đó
ΔGvf là năng lượng tạo nút trống, tức năng lượng cần tách nguyên tử khỏi nút mạng trong hoàn
chỉnh, năng lượng này tỷ lệ với nhiệt hoá năng
Như vậy khả năng khuếch tán phụ thuộc vào xác suất của hai quá trình trênvà hệ số khuếch tán
có thể viết dưới dạng:
D = const.exp(-ΔGvf/kT).exp(-ΔGvm/kT) (1.4)
Nếu tính đến quan hệ G = H – TS
Trong đó:

H là entanpi
S là entropi

Khi đó biểu thức (1.2) của D, có thể xác định Q và D0:
Q = ΔHmv + ΔHvf;

(1.5)

2

D0 = const.exp[(ΔS0f + ΔS0m)/k]

(1.6)

Bằng cách so sánh Q và tổng ΔHmv + ΔHvf có thể dự đoán được sự có mặt của cơ chế nút trống
trong vật liệu cụ thể. Trong nhiều ki...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
- - - - - -
MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 3
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi
Qúa trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qúa trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Qúa trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán 9 10 215