Ktl-icon-tai-lieu

quá trình lên men giấm

Được đăng lên bởi Toni Det
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 9156 lần   |   Lượt tải: 17 lần
LÊN MEN GIẤM
Giấm là một chất lỏng có tính axit, có mùi thơm đặc trưng, màu trắng đục hoặc
hơi vàng, sản xuất từ sự lên men của ethanol.
Giấm được làm từ sự lên men của các chất có chứa tinh bột và đường, ethanol
là kết quả đầu tiên của quá trình lên men đường sau đó bị oxi hóa thành acid acetic bởi
vi khuẩn acid acetic.
1. Các loại giấm thường gặp

Giấm gạo (giấm cất)
Giấm pha chế ( giấm hóa học)
2. Cơ chế lên men
 Vi khuẩn lên men acetic oxy hóa rượu etylic thành acid acetic trong điều kiện

hiếu khí.
 Để chuyển hoá thành acid acetic, rượu phải thẩm thấu qua thành tế bào. Ở đây

sẽ xảy ra quá trình chuyển hoá rượu thành acid acetic rồi thẩm thấu ra ngoài
môi trường bên ngoài

 Để chuyển hóa thành acid acetic , rượu và oxi phải thâm nhập vào tế bào vi

khuẩn ở đây nhờ enzyme vi khuẩn xúc tác.
3. Cơ chế vật lên men
 Thực chất của quá trình này gồm 2 phản ứng với 2 enzym của vi khuẩn acetic

xúc tác:
Alcohol-dehydrogenaza
2CH3-CH2OH + 1/2O2
(Etanol)

CH3–CHO + 2H2
(Axetaldehyt)

 Sau sự hydrat hóa axetaldehyt diễn ra phản ứng loại hydro lần thứ hai:

CH3-CH(OH)2 + 1/2O2
(Axetaldehyt)

Aldehyt – dehydrogenaza
CH3COOH + 2H2
(Acid acetic)

4. Các phương pháp lên men: có 4 phương pháp
4.1.

Phương pháp lên men chậm

 Nguyên liệu sản xuất: dùng nước hoa quả (nước nho).
 Giống vi khuẩn: Acetobacter orleaneuse
 Vật chứa lên men: thùng gỗ hình trống, giống thùng lên men rượu vang.

Thùng gỗ lên men giấm
Sơ đồ:
Nước ép nho
Acid acetic
Thùng gỗ
250-300l
Acetobacter
orleaneuse
Lên men
Sản phẩm

Ưu điểm: thơm ngon, dễ sản xuất
Nhược điểm: thời gian bảo quản ngắn, thời gian lên men kéo dài, thiết bị cồng kềnh
Phương pháp lên men nhanh
Giống
Acetobacter schiitzenbachii hoặc Acetobacter curvum




Nhiệt độ: khoảng 24-370C tùy theo giống vi khuẩn.



Thời gian lên men khoảng 8-10 ngày.

vi

khuẩn:



Ưu điểm: thời gian lên men ngắn, thiết bị đơn giản, năng suất cao.



Nhược điểm: hiệu suất không cao do mất mát rượu, acid. Yêu cầu vật liệu
bám phải phù hợp.

4.2.

Phương pháp lên men chìm (bề sâu)
 Người ta thiết kế hệ thống lên men acetic được gọi là acetator.
 Sau đó cho dung dịch lên men vào thiết bị và tiến hành thổi khí rất

mạnh.
 Khi đó trong dung dịch lên men sẽ tạo ra thể huyền phù và dung dịch lên

men.
 Hai thể này luôn luôn được trộn lẫn nhau và như vậy, quá trình oxy hoá

xảy ra rất mãnh liệt.
4.3.


Phương pháp kết hợp

Người ta thiết kế hệ thống lên men bao gồm hai phần:


Phần trên là lớp đệm hay lớp chất mang chứa vi sinh vật (giống ph...
LÊN MEN GIẤM
Giấm là một chất lỏng có tính axit, có mùi thơm đặc trưng, màu trắng đục hoặc
hơi vàng, sản xuất từ sự lên men của ethanol.
Giấm đượcm từ sự lên men của các chất chứa tinh bột đường, ethanol
là kết quả đầu tiên của quá trình lên men đường sau đó bị oxi hóa thành acid acetic bởi
vi khuẩn acid acetic.
1. Các loại giấm thường gặp
Giấm gạo (giấm cất)
Giấm pha chế ( giấm hóa học)
2. Cơ chế lên men
Vi khuẩn lên men acetic oxy hóa rượu etylic thành acid acetic trong điều kiện
hiếu khí.
Để chuyển hthành acid acetic, rượu phải thẩm thấu qua thành tế bào. đây
sẽ xảy ra quá trình chuyển h rượu thành acid acetic rồi thẩm thấu ra ngoài
môi trường bên ngoài
Để chuyển hóa thành acid acetic , rượu oxi phải thâm nhập vào tế bào vi
khuẩn ở đây nhờ enzyme vi khuẩn xúc tác.
3. Cơ chế vật lên men
Thực chất của quá trình này gồm 2 phản ng với 2 enzym của vi khuẩn acetic
xúc tác:
Alcohol-dehydrogenaza
2CH
3
-CH
2
OH + 1/2O
2
CH
3
–CHO + 2H
2
(Etanol) (Axetaldehyt)
Sau sự hydrat hóa axetaldehyt diễn ra phản ứng loại hydro lần thứ hai:
Aldehyt dehydrogenaza
CH
3
-CH(OH)
2
+ 1/2O
2
CH
3
COOH + 2H
2
(Axetaldehyt) (Acid acetic)
quá trình lên men giấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình lên men giấm - Người đăng: Toni Det
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quá trình lên men giấm 9 10 236