Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình lọc và thiết bị lọc

Được đăng lên bởi quatnan95
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH LỌC
Trong các ngành công nghiệp nói chung và trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm
nói riêng, thường gặp hỗn hợp khí hay lỏng có lẫn các hạt rắn hay lỏng. Một hệ như
vậy gọi là hệ không đồng nhất hay hệ dị thể.
Như vậy, phân riêng hệ không đồng nhất tức là tách các hạt rắn hay lỏng lơ lửng trong
môi trường khí hay lỏng ra khỏi nó, để:
-

Thu hồi các hạt (nếu chúng có giá trị kinh tế cao);
Ngăn ngừa tạo thành các hợp chất có ảnh hưởng xấu đến quá trình tiếp theo hoặc

-

để tránh các tác hại khác đến thiết bị.
Làm sạch khí hay chất lỏng trước khi thải ra ngoài gây độc hại môi trường.

Đặc trưng của hệ không đồng nhất là hệ tồn tại ít nhất hai pha. Một pha gọi là pha
phân tán (còn gọi là pha trong), gồm những hạt rắn hay lỏng phân tán trong môi
trường khí hay lỏng khác; còn pha kia là pha liên tục (hay pha ngoài) bao quanh các
hạt hoặc giọt lỏng phân tán, chính là môi trường để pha kia phân tán vào.
Do đó có những đặc điểm khác nhau giữa hệ khí và lỏng không đồng nhất.
Lọc là một trong những phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất được ứng dụng
nhiều trong công nghệ thực phẩm và môi trường.
1. Khái niệm lọc

Trong công nghiệp hoá chất và thực phẩm, lọc đóng vai trò quan trọng, vì qua
lọc người ta có thể phân riêng huyền phù ở bất cứ dạng nào, với nồng độ nào để thành
nước trong và bã. Việc phân riêng bằng phương pháp lọc sẽ nhanh và triệt để hơn so
với phương pháp lắng. Đặc biệt đói với những huyền phù loãng có nồng độ pha rắn
dưới 5%, các hạt rắn có kích thước bé hoặc các hạt nhẹ không kết tủa, không có khả
năng lắng, thì chỉ có bằng phương pháp lọc mới tách được. Phương pháp lọc được áp
dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất kali, màu, giấy sợi, sôđa, trong công nghệ
tuyển quặng, khai thác than, làm sạch nước và trong nhiều ngành công nghiệp khác. Vì
vậy lọc là quá trình đã được biết từ lâu, song lúc đầu người ta chỉ dùng vách ngăn bằng
sỏi cát, gốm sứ hoặc vải, và cũng chỉ dùng để lọc rượu vang. Ngày nay kỹ thuật lọc đã
được phát triển ở trình độ cao và được áp dụng rộng rãi.

Theo tính chất chung của phương pháp lọc, người ta đưa ra định nghĩa về lọc,
như sau: “Việc tách hỗn hợp rắn – lỏng (huyền phù) thành nước trong và bã nhờ lớp
vách ngăn thì gọi là lọc”.

Hình 1. Qúa trình lọc
Hình 1 biểu diễn quá trình lọc theo các bước sau đây: 1- tạo bã và cho nước trong, 2rửa sơ bộ, 3- rửa bã triệt để bằng dòng khí, 4- tách bã khỏi vách ngăn, 5-làm sạch vách
ngăn.
Vách ngăn lọc có khả năng cho một pha đi qua, giữ pha kia lại. Vách ngăn lọc...
CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH LỌC
Trong các ngành công nghiệp nói chung trong công nghiệp hóa chất thực phẩm
nói riêng, thường gặp hỗn hợp khí hay lỏng lẫn các hạt rắn hay lỏng. Một hệ như
vậy gọi là hệ không đồng nhất hay hệ dị thể.
Như vậy, phân riêng hệ không đồng nhất tứctách các hạt rắn hay lỏng lơ lửng trong
môi trường khí hay lỏng ra khỏi nó, để:
- Thu hồi các hạt (nếu chúng có giá trị kinh tế cao);
- Ngăn ngừa tạo thành các hợp chất ảnh hưởng xấu đến quá trình tiếp theo hoặc
để tránh các tác hại khác đến thiết bị.
- Làm sạch khí hay chất lỏng trước khi thải ra ngoài gây độc hại môi trường.
Đặc trưng của hệ không đồng nhất hệ tồn tại ít nhất hai pha. Một pha gọi pha
phân tán (còn gọi pha trong), gồm những hạt rắn hay lỏng phân tán trong môi
trường khí hay lỏng khác; còn pha kia pha liên tục (hay pha ngoài) bao quanh các
hạt hoặc giọt lỏng phân tán, chính là môi trường để pha kia phân tán vào.
Do đó có những đặc điểm khác nhau giữa hệ khí và lỏng không đồng nhất.
Lọc là một trong những phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất được ứng dụng
nhiều trong công nghệ thực phẩm và môi trường.
1. Khái niệm lọc
Trong công nghiệp hoá chất thực phẩm, lọc đóng vai trò quan trọng, vì qua
lọc người tathể phân riêng huyền phù ở bất cứ dạng nào, với nồng độ nào để thành
nước trong bã. Việc phân riêng bằng phương pháp lọc sẽ nhanh triệt để hơn so
với phương pháp lắng. Đặc biệt đói với những huyền phù loãng nồng độ pha rắn
dưới 5%, các hạt rắn kích thước hoặc các hạt nhẹ không kết tủa, không khả
năng lắng, thì chỉ bằng phương pháp lọc mới tách được. Phương pháp lọc được áp
dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất kali, màu, giấy sợi, sôđa, trong công nghệ
tuyển quặng, khai thác than, làm sạch nước và trong nhiều ngành công nghiệp khác. Vì
vậy lọc là quá trình đã được biết từ lâu, song lúc đầu người ta chỉ dùng vách ngăn bằng
sỏi cát, gốm sứ hoặc vải, và cũng chỉ dùng để lọc rượu vang. Ngày nay kỹ thuật lọc đã
được phát triển ở trình độ cao và được áp dụng rộng rãi.
Quá trình lọc và thiết bị lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình lọc và thiết bị lọc - Người đăng: quatnan95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quá trình lọc và thiết bị lọc 9 10 702