Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH

Được đăng lên bởi Mart Hoàng Phúc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Công nghệ sản xuất xúc xích

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA THỰC PHẨM – MÔI TRƯỜNG – ĐIỀU DƯỠNG


BÀI TIỂU LUẬN
Môn: QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Đề tài: QUÁ

TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH

GVHD:
SVTH:

ThS. Nguyễn Thành Công
Đào Hoàng Phúc
1201280
Hoàng Thị Bích Trâm 1200915

Biên Hòa, tháng 06 năm 2014
-0-

Công nghệ sản xuất xúc xích

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Thái độ làm việc:
Kỹ năng làm việc:
Trình bày:
Điểm số: (bằng số)…………………………….(bằng chữ)

Biên Hoà, ngày tháng năm 2014
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Thành Công
-1-

Công nghệ sản xuất xúc xích

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, chúng em xin cảm ơn gia đình đã tạo cho chúng em niề...
Công nghệ sản xuất xúc xích
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA THỰC PHẨM – MÔI TRƯỜNG – ĐIỀU DƯỠNG

BÀI TIỂU LUẬN
Môn: QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Đề tài: QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH
GVHD: ThS. Nguyễn Thành Công
SVTH: Đào Hoàng Phúc - 1201280
Hoàng Thị Bích Trâm - 1200915
Biên Hòa, tháng 06 năm 2014
- 0 -
QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH - Người đăng: Mart Hoàng Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH XÚC XÍCH 9 10 403