Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình sấy

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 22 lần
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sấy là quá trình làm bốc hơi nước trong vật liệu cần sấy nhằm bảo đảm cho việc
cất giữ, sản xuất các sản phẩm đựơc thuận lợi. Sấy có vị trí quan trọng trong ngành
nông nghiệp và chế biến thực phẩm ở nước ta. Sấy cung cấp nguyên liệu cho các nhà
máy chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và xuất khẩu.
Tuy vậy, ở Việt Nam việc sử dụng công nghệ sấy còn hạn chế, chủ yếu là sấy bằng
phương pháp đơn giản như sấy phơi.... Hiệu quả các phương pháp sấy còn thấp dẫn
đến chất lượng sản phẩm sấy vẫn chưa đạt yêu cầu.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường, chúng ta cần phải tìm mọi cách hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trong đó sấy là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớđến những vấn đề đó.

PHẦN 2
NỘI DUNG
2.1 Tổng quan về sấy
2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc hoạt động và phân loại quá trình sấy:
2.1.1. 1Khái niệm:
Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu rắn hay lỏng
Với mục đích giảm bớt khối lượng vật liệu, tăng độ bền vật liệu (như vật liệu gốm, sứ,
gỗ,...), bảo quản tốt trong một thời gian dài, nhất là đối với lương thực, thực phẩm.
2.1.1.2. Nguyên tắc:
Sấy là một quá trình chuyển khối có sự tham gia của pha rắn rất phức tạp vì nó
bao gồm cả quá trình khuếch tán bên trong và cả bên ngoài vật liệu rắn đồng thời với
quá trình truyền nhiệt. Đây là qúa trình nối tiếp, tức là quá trình chuyển lượng nước
trong vật liệu từ pha lỏng sang pha hơi sau đó tách pha hơi ra khỏi vật liệu ban đầu.
2.1.1.3 Phân loại sấy: Gồm hai phương thức
- Sấy tự nhiên: tiến hành bay hơi bằng năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt
trời,năng lượng gió,…( gọi là quá trình phơi hay sấy tự nhiên).Phương phap này đở
tốn nhiệt năng nhưng không chủ động điềù chỉnh được vận tốc của quá trình theo yêu
cầu kit thuật, năng suất thấp,…
- Sấy nhân tạo: thường được tiến hành trog cá thiết bị sấy để cung cấp nhiệt cho các
vệt liệu ẩm.Sấy nhân tạo có nhiều dạng, tùy theo phương pháp truyền nhiệt mà trong
kỷ thuật sấy có thể chia làm nhiều dạng:
1/ Sấy đối lưu: là phương pháp sấy cho tiếp xúc trực tiếp vật liệu sấy với tác nhân sấy
là không khí nóng, khói lò,…
2 / Sấy tiếp xúc: là phương pháp sấy khác không cho tác nhân sấy tiếp xúc trực tiếp

vật liệu sấy, mà tác nhân sấy truyền nhiệt cho vật liệu sấy gián tiếp qua một vách
ngăn.
3/ Sấy bằng tia hồng ngoại: là phương pháp sấy dùng năng lượng của tia hồng ngoại
do nguồn nhiệt phát ra truyền cho nguyên liệu sấy.
4/ Sấy bằng dòng điện cao tần: là...
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sấy là quá trình làm bốc hơi nước trong vật liệu cần sấy nhằm bảo đảm cho việc
cất giữ, sản xuất các sản phẩm đựơc thuận lợi. Sấy có vị trí quan trọng trong ngành
nông nghiệp và chế biến thực phẩm ở nước ta. Sấy cung cấp nguyên liệu cho các nhà
máy chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và xuất khẩu.
Tuy vậy, ở Việt Nam việc sử dụng công nghệ sấy còn hạn chế, chủ yếu là sấy bằng
phương pháp đơn giản như sấy phơi.... Hiệu quả các phương pháp sấy còn thấp dẫn
đến chất lượng sản phẩm sấy vẫn chưa đạt yêu cầu.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường, chúng ta cần phải tìm mọi cách hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Trong đó sấy là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớđến những vấn đề đó.
PHẦN 2
NỘI DUNG
2.1 Tổng quan về sấy
2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc hoạt động và phân loại quá trình sấy:
2.1.1. 1Khái niệm:
Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu rắn hay lỏng
Với mục đích giảm bớt khối lượng vật liệu, tăng độ bền vật liệu (như vật liệu gốm, sứ,
gỗ,...), bảo quản tốt trong một thời gian dài, nhất là đối với lương thực, thực phẩm.
2.1.1.2. Nguyên tắc:
Sấy là một quá trình chuyển khối có sự tham gia của pha rắn rất phức tạp vì nó
bao gồm cả quá trình khuếch tán bên trong và cả bên ngoài vật liệu rắn đồng thời với
quá trình truyền nhiệt. Đây là qúa trình nối tiếp, tức là quá trình chuyển lượng nước
trong vật liệu từ pha lỏng sang pha hơi sau đó tách pha hơi ra khỏi vật liệu ban đầu.
2.1.1.3 Phân loại sấy: Gồm hai phương thức
- Sấy tự nhiên: tiến hành bay hơi bằng năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt
trời,năng lượng gió,…( gọi là quá trình phơi hay sấy tự nhiên).Phương phap này đở
tốn nhiệt năng nhưng không chủ động điềù chỉnh được vận tốc của quá trình theo yêu
cầu kit thuật, năng suất thấp,…
- Sấy nhân tạo: thường được tiến hành trog cá thiết bị sấy để cung cấp nhiệt cho các
vệt liệu ẩm.Sấy nhân tạo có nhiều dạng, tùy theo phương pháp truyền nhiệt mà trong
kỷ thuật sấy có thể chia làm nhiều dạng:
1/ Sấy đối lưu: là phương pháp sấy cho tiếp xúc trực tiếp vật liệu sấy với tác nhân sấy
là không khí nóng, khói lò,…
2 / Sấy tiếp xúc: là phương pháp sấy khác không cho tác nhân sấy tiếp xúc trực tiếp
Quá trình sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình sấy - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quá trình sấy 9 10 727