Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình thẩm thấu trong ép nước mía

Được đăng lên bởi Bảo Trân
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2647 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM


TIỂU LUẬN MÔN

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG, BÁNH
KẸO
ĐỀ TÀI SỐ 11

QUÁ TRÌNH THẨM THẤU

mía

nước

bã

nước mía hỗn hợp
Sơ đồ phương pháp ép thẩm thấu kép

GVHD: Ths.Hồ Xuân Hương

Tp.HCM,

ngày

05

tháng

Mục lục

02

năm

201

Lời mở đầu.................................................................................................4
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ THẨM THẤU..............................................5
1. Khái niệm..........................................................................................5
2. Màng tế bào và áp suất thẩm thấu.....................................................5
2.1 Màng tế bào...................................................................................5
2.2 Áp suất thẩm thấu..........................................................................5
2.3 Gradient thẩm thấu........................................................................7
PHÀN II. QUÁ TRÌNH THẨM THẤU TRONG ÉP MÍA........................7
3. Khái niệm..........................................................................................7
4. Nguyên lý..........................................................................................7
5. Mục đích của việc tưới nước thẩm thấu:...........................................7
6. Các phương pháp thẩm thấu.............................................................8
6.1 Phương pháp thẩm thấu đơn..........................................................8
6.2 Phương pháp thẩm thấu kép..........................................................9
6.3 Phương pháp kết hợp...................................................................10
7. Các điều kiện kỹ thuật của phun nước thẩm thấu...........................12
7.1 Lượng nước thẩm thấu.................................................................12
7.2 Nước thẩm thấu..........................................................................13
7.3 Áp lực phun nước thẩm thấu.......................................................13
7.4 Nhiệt độ thẩm thấu:.....................................................................13
7.5 Thời gian thẩm thấu.....................................................................13
KẾT LUẬN..............................................................................................14

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG, BÁNH KẸO

Page 2

QÚA TRÌNH THẨM THẤU
Lời mở đầu
Thẩm thấu là một quá trình xảy ra rất phổ biến trong t...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-THỰC PHẨM

TIỂU LUẬN MÔN
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG, BÁNH
KẸO
ĐỀ TÀI SỐ 11
QUÁ TRÌNH THẨM THẤU
GVHD: Ths.Hồ Xuân Hương
Tp.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 201
Mục lục
mía
nước
nước mía hỗn hợp
Sơ đồ phương pháp ép thẩm thấu kép
Quá trình thẩm thấu trong ép nước mía - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình thẩm thấu trong ép nước mía - Người đăng: Bảo Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Quá trình thẩm thấu trong ép nước mía 9 10 484