Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT

Được đăng lên bởi thaoquyen282
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH
VẬT

GVHD: PHAN THỊ KIM LIÊN

MÔN:VI SINH VẬT HỌC THỰC PHẨM

NHÓM:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1.ĐẶNG THỊ YẾNNHI
2.TRẦN THỊ KIMLIÊN
3.VÕ HOÀNG THỊ AIGÔ
4.TRẦNVĂNtuấn
5.

BÙI THỊ THẢOQUYÊN

NỘI DUNG:

Đạicươngvềtraođổichất

Sựphângiảiglucide

Sựphângiảiprotein (Qúatrìnhthốirửa)

I.ĐẠI CƯƠNG VỀ TRAO ĐỔI CHẤT:

-Traođổichấtlàquátrìnhgồmcácphảnứnghóahọcdotếbàothựchiệnvàgồmhailoại:
+phảnứnggiảiphóngnănglượng

+phảnứngthunănglượng.

-Nănglượngtếbàosửdụngđitheohaihướngchính:hướngtổnghợpcácchấtxâydựngvậtchấtcấ
utrúctếbào(vỏnhày,tiênmao,vách,màng,bàoquan,nhân,
…)vàhướngcungcấpnănglượngchocáchoạtđộngsống(diđộng,bàitiết,tiếphợp…).

-Cácquátrìnhtraođổichấtđượcchialàm2nhómchính:
1.Quátrìnhdịhóa(catabolism)

2.Qúatrìnhđồnghóa(anabolism)

-Đườngphânlàconđườngtraođổichấtquantrọngcủavisinhvật.

-Đốivớivikhuẩnkịkhí:
đườngphân
1 Glucose

4ATP

-Đốivớisinhvậthiếukhí:

CTkrebs

ĐườngphânPyruvateCO2+H2O + ATP

II.Sựphângiảiglucide
Glucose

ConđườngEMP

Warbur-Chistian

6-phophoglunate

Fructose-6-phosphate

ConđườngPentose

Lênmenlaticdịhình

ConđườngED

phosphate

 CO2

3-phosphoglyceraldehyde

Pyruvate

ChutrìnhTCA

 CO2

Lactate

Lênmen

Rượu

1.Cácconđườngphângiảiglucideở visinhvật:

Conđườngđườngphân(glycolysis/EMP)

ConđườngPentosephosphoate_PP(ConđườngHexomonophosphate_HMP)

Conđường2-keto-3deoxy-6-phospho-gluconate (ConđườngEntner–
Doudoroff_ED)

CON ĐƯỜNGĐƯỜNGPHÂN (Glycolysis/EMP)

Phươngtrìnhtómtắt:

Glucose

2Pyruvate + 2ATP + 2NADH

Glucoseđượcphâncắttheoconđườngglycolysisxảyraởhầuhếtcácvisinhvậ
t.

Glucose-6-phosphate

NADP

+
H +NADPH

6-phosphoglucono-1,5-lacton

6-phosphogluconate
+
H +NADPH

NADP

Ribulose-5-phosphate

Xilulose-5-phosphate

Sedoheptulose-7-phosphate

+

+

Eritrose-4-phosphate

Fructose-6-phosphate

Ribulose-5-phosphate

+

Glyceraldehyde-3-phosphate

Fructose-6-phosphate

Glyceraldehyde-3-phosphate

Fructose-6-phosphate
CON ĐƯỜNG PENTOSE-PHOSPHATE

Dihydroxiaceton-phosphate

PTtómtắt:

Glucose

Pyruvate+3CO2+2ATP+NADH2+NADPH2

Glucose
ATP
ADP

Glucose-6-phosphste

NAD+
NAD+
NADH
NADH

6-phosphoglucono-1-lacton

6-phosphogluconate

2-keto-3-deoxi-6-phosphaogluconate

Pyruvate

Glyceraldehyde
3-phosphate

1,3-diphospho

1,3-diphospho

glycerate

glycerate

1,3-diphospho

1,3-diphospho

glycerate

glucerate

ConđườngED (KDPG)

PTtómtắt:
Glucose

2Pyruvate + ATP + NADP2+ NADPH2

1.2. Chutrìnhtricarboxulicacid_TCA(Hôhấphiếukhí)

1.3.Cácquátrìn...


QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH
VẬT



QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT - Người đăng: thaoquyen282
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT 9 10 856