Ktl-icon-tai-lieu

quá trình ươm mầm trong công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi hongphan8812
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 3 lần
231

1
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--------

Đề tài: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH ƯƠM MẦM

Giáo viên hướng dẫn
: Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh viên thực hiện
: nhóm 31 - Lớp: 02DHLTP3
1. Lê Nguyễn Hồng Phấn 2205115213
2. Trương Hoàng Ngân 2205115316
3. Nguyễn Thị Tuyết
2205115342

Quá trình ươm mầm

Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền

TP.HCM,

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 3
Phần 1. TỔNG QUAN VỀ HẠT ....................................................................4
1.1 Cấu tạo của hạt..........................................................................................4
1.1.1 Vỏ trấu.....................................................................................................4
1.1.2 Lớp alorone.............................................................................................4
1.1.3 Nội nhủ.....................................................................................................4
1.1.4 phôi ..........................................................................................................5
PHẦN 2. QUÁ TRÌNH ƯƠM MẦM..............................................................7
2.1 Bản chất khoa học của quá trình ươm mầm............................................6
2.2 Mục đích công nghệ và phạm vi thực hiện của quá trình ......................6
2.3 Các biến đổi của nguyên liệu ....................................................................9
2.3.1 Sinh học....................................................................................................9
2.3.2 Hóa sinh.................................................................................................10
2.3.3 Vật lý......................................................................................................12
2.3.4 Hóa lý.....................................................................................................12
2.1 Các yếu tố ảnh hưởng..............................................................................12
2.4.1 Nguyên Liệu...........................................................................................12
2.4.2 Nhiệt độ..................................................................................................13
2.4.3 Độ ẩm của hạt........................................................................................13
2.4.4 Sự thoáng khí........................................................
231
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
---- ----
Đề tài: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH ƯƠM MẦM
1
Giáo viên hướng dẫn
Giáo viên hướng dẫn
: Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền
: Th.S Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh viên thực hiện
Sinh viên thực hiện
: nhóm 31 -
: nhóm 31 -
Lớp
Lớp
: 02DHLTP3
: 02DHLTP3
1. Lê Nguyễn Hồng Phấn
1. Lê Nguyễn Hồng Phấn
2205115213
2205115213
2. Trương Hoàng Ngân
2. Trương Hoàng Ngân
2205115316
2205115316
3. Nguyễn Thị Tuyết
3. Nguyễn Thị Tuyết
2205115342
2205115342
quá trình ươm mầm trong công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình ươm mầm trong công nghệ thực phẩm - Người đăng: hongphan8812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
quá trình ươm mầm trong công nghệ thực phẩm 9 10 940