Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình và thiết bị hóa học 2

Được đăng lên bởi hanghoa
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trườngcaođẳngcôngthương
khoacôngnghệhóahọc
Nhóm12
TrầnNgọcYến
LưuThịThùyYến
ChâuThịMỹHằng
NguyễnAnhĐức

Giáoviên:TạTườngPhúc

5.NguyêntắcthànhlậpđồthịI-x.trìnhbàycáchxácđịnhtrạngtháikhôngkhíẩmbằngđồthịI-x

•
•
•

Đồthịthànhlậpởápsuấtkhíquyểnbằng745mmHg,góchợpbởihaitrụcchínhcủađồthịlà
1350cấutạotheogóctùnhưvậyđểsửdụngđồthịđượcdễhơn
Hàmẩmxghitrêntrục,cácđườngđẳngx
songsongvớitrụctungtrênđồthịchỉvẽcácđườngđẳngxcòntrụcxthườngkhôngvẽ.nhiệtl
ượngriêngIghitrêntrụctungcácđườngđẳngI songsongvớitrụcx
Ngoàiratrụcchínhkểkểtrên,trênđồthịcònghithêmcácđườngđẳngnhiệt(t= const)
,đườngđộẩmtươngđối=constvàđườngápsuấthơinướcriêngphần

•
•
•
•

đườngthắngt ,đườngt= constvẽtheopt

•
•

Đườngφ= const

I = 1000t + (2493+1,97t)103x
Chocácgiátrịt= const ->phươngtrìnhcódạngđườngthẳngđốivớiIvàx
Độdốccủađườngthẳngt0tăngdầnkhit0tăngvìhệsốgóccủaphươngtrìnhlà(2493+1,97t).103chonê
nkhit0tăng->hệsốgócsẽtăng
ĐườngápsuấtriêngphầnPh.ápsuấthơiriêngphầnchủyếuphụthuộcvàox: Ph=φbh.Pbh= f(x)

Biểu thị đường đẳng và I đẳng x

TrạngtháikhôngkhíẩmbằngđồthịI-x

•

Trạngtháikhôngkhíẩmđượcđặctrưngbằnggiaođiểmcủa4đườngđẳngnhiệt,đườngđẳngx
,đườngđẳngIvàđườngđẳngφ

•

Dođómuốnxácđịnhtrạngtháikhôngkhíẩmtachỉcầnbiết2trong4thôngsố(t,x,φ,I)rồitừđóx
ácđịnhđượccácthôngsốcònlạicủakhôngkhíẩm

6.Trìnhbàycáchxácđịnhnhiệtđộđiểmsương,nhiệtđộbầuướtbằngđộthịI-x

•

GiảsửhệkhôngkhíẩmcótrạngtháibanđầulàđiểmA(x,t)từđiểmAtheo
đườngx= consthạxuốngφ=1 ,đườngxcắtđườngφ=
1tạiđiểmBnhiệtđộđiểmsươngtssẽđiquagiaođiểmB

Xác định nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bầu ướt

Xácđịnhnhiệtđộbầuướttư
•

GiảsửtrạngtháibanđầucủakhôngkhíẩmlàđiểmA(x,t) .TừđiểmA ,tatheođườngI=
constkéothẳngđếnđườngφ=1 ,giaođiểmcủađườngIvàφ=1tạiC .Nhiệtđộbầuướtt ưsẽđiquađiểmC
,ngượclạinếubiếtnhiệtđộbầuướttưvànhiệtđộtcủahệsốkhôngkhíẩm,tacóthểxácđịnhđượctrạngth
áicủahệkhôngkhíẩmbằngbiểuđồI–x
.Dođótrongthựctếmuốnxácđịnhtrạngtháikhôngkhí,ngườitathườngdùngẩmkếđểđonhiệtđộtcủak
hôngkhívàđotưrồidựavàobiểuđồI-xđểtìmracácthôngsốkhác( I , x,φ)củakhôngkhí

7.Trìnhbàysơđồnguyênlýlàmviệccủamáysấybằngkhôngkhí

•

Vậtliệubanđầucònđangẩmchoquaquacửa1nhờbộphậnvậnchuyển(băngtải,xegòong..)đưaquaphòngsấy2rồiqua
cửa3rangoài.khôngkhíbênngoàiđượcquạt4hútvàocaloriphesưởi5rồivàophòngsấy.táicaloriphesưởikhôngkhíđư
ợcđunnóngđếnnhiệtđộsấycầnthiết,khivàophòngsấykhôngkhínóngtrựctiếpvớivậtliệu,cấpnhiệtchonướctrongvậ
tliệubốchơirangoài.

•

Hỗnhợpkhôngkhíẩmsaukhisấyxongđitheochiềuhútcủaquạt4thoátrangoài.đôikhicầnbổsungnhiệtchokhôngkhís
ấyngườitathườngdùngcaloriphebổsung 6đểcấpnhiệtchok...
Trườngcaođẳngcôngthương
khoacôngnghệhóahọc
Nhóm12
TrầnNgọcYến
uThịThùyYến
ChâuThịMỹHằng
NguyễnAnhĐức
Giáoviên:TạTườngPhúc
Quá trình và thiết bị hóa học 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình và thiết bị hóa học 2 - Người đăng: hanghoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quá trình và thiết bị hóa học 2 9 10 610