Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí phòng thí nghiệm

Được đăng lên bởi Nguyễn Huy
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC

Bài 1
1. Cấu trúc và phân loại phòng thí nghiệm
2.Phòng cháy chữa cháy
3.Ngộ độc và sơ cứu
4. Môi trường và kiểm soát môi trường phòng thí nghiệm

Bài 2
1. Trách nhiệm của người quản lý phòng thí nghiệm
2. Trách nhiệm của người sử dụng phòng thí nghiệm
3. Trách nhiệm của người kiểm soát phòng thí nghiệm

1

QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC

Bài 3
1. Hệ thống văn bản kiểm soát hoạt động PTN
2. Tiêu chí đánh giá phòng thí nghiệm
3. Kiểm soát chất lượng và trình độ tay nghề

Bài 4
1.Chuẩn phòng thí nghiệm Châu Âu
2. Chuẩn phòng thí nghiệm tại Mỹ
3. Chuẩn phòng thí nghiệm tại Việt Nam

2

Ý nghĩa môn học

Quản lý phòng thí nghiệm là môn học giúp cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật, học viên
cao học, thực tập sinh, và nhân viên tham gia các hoạt động trực tiếp trong PTN có
khả năng thiết lập điều kiện nghiên cứu - thao tác- thực hiện công việc thích hợp,
an toàn, và hiệu quả trong suốt thời gian làm việctrong và ngoàiPTN

3

Một số nhiệm vụ chính:

+ Lập kế hoạch, tổ chức, và thực hiện các công việc hằng ngày trong PTN một cách độc lập hay
thành viên một nhóm dưới đề cương nghiên cứu được người hướng dẫn khoa học phê duyệt.

+ Quan hệ giao tiếp với các thành viên khác trên công việc trao đổi thông tin khoa học, kỹ năng
nghiên cứu, thao tác kỹ thuật, và an toàn khi sử dụng thiết bị.

+ Thực hiện và kiểm soát một cách an toàn và hiệu quả các thiết bị, mức sạch sẽ và hạn chế tạp
nhiễm trong và ngoài PTN

+ Đề xuất các cải tiến, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản, thông tin, nội quy liên quan đến PTN an
toàn và hiệu quả.
4

Sosánhsựkhácnhaugiữanhàởvànhàthínghiệm
Mụcsosánh
Cấu trúc, thiết kế

Nhàở

Nhà cho thí nghiệm

Cửaravào,nhiềucửaravào,bếpnấuăn.

Có nhiều phòng và khép kín, bàn làm việc chiếm diện tích
lớn,.

Dụng cụ thường có

dụng cụ gia dụng

Thiết bị. Dụng cụ phục vụ cho thí nghiệm

Mụcđíchsửdụng

Phụcvụmọinhucầusinhhoạt.

Chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu.

Người sử dụng

Giađình.

Người học tập và nghiên cứu khoa học.

Có,tùyđiềukiện.

Bắt buộc phải có.

Sinhhoạt. Xử lý chung.

Có chất thải nguy hại, cần phân loại tại nguồn trước khi sử

Phòng cháy
Chất thải

lý.

Người quyết định

Tùymỗigiađình.

Người quản lý, kiểm soát (thày ĐÔN)

Khác

Trangphụctựdo.

Tuânthủquyđịnhphòngthínghiệm
5

Mục đích của việc Quản lý PTN

Mục đích

Số sinh viên chọn

An toàn cho người sử dụng

116

Tạo nhiều sản phẩm khoa

6

Lý do

học
Phục vụ học tập

18

Phục vụ nghiên

56

cứu
Nhiều mục đích khác (ví dụ)

2
6

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007...
1
QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC
Bài 1
1. Cấu trúc và phân loại phòng thí nghiệm
2.Phòng cháy chữa cháy
3.Ngộ độc và sơ cứu
4. Môi trường và kiểm soát môi trường phòng thí nghiệm
Bài 2
1. Trách nhiệm của người quản lý phòng thí nghiệm
2. Trách nhiệm của người sử dụng phòng thí nghiệm
3. Trách nhiệm của người kiểm soát phòng thí nghiệm
Quản lí phòng thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lí phòng thí nghiệm - Người đăng: Nguyễn Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Quản lí phòng thí nghiệm 9 10 447