Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Thúy
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4084 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Hà nội – 2012
1

LỜI NÓI ĐẦU

Xây dựng công trình trong thời đại mới, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi kỹ thuật
- công nghệ phát triển nhanh chóng đòi hỏi các kỹ sư phải cập nhật kiến thức mới để
có thể đáp ứng với yêu cầu của công việc. Trường đại học là cái nôi cung cấp kiến
thức cho các kỹ sư tương lai phải đi đầu trong việc cập nhật thông tin và công nghệ
mới. Theo xu hướng phát triển chung của xã hội, nhóm tác giả thực hiện biên soạn
cuốn sách “Tổ chức và Quản lý xây dựng” nhằm đem đến cho người đọc cái nhìn cơ
bản và hiện đại.
Cuốn sách này gồm có bốn chương bao gồm các công việc: kiểm soát về thời gian,
giá thành, chất lượng, an toàn và các hoạt động chính trị xã hội cũng như các giải pháp
bảo vệ môi trường. Cuốn sách này này là kiến thức cơ sở dùng để giảng dạy trong các
trường đại học cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, đặc biệt là ngành công trình trên
sông và nhà máy thủy điện. Ngoài ra cuốn sách còn dùng làm tài liệu tham khảo, giúp
cho người đọc cũng như các nhà thiết kế và xây dựng có những giải pháp thiết kế tối
ưu khi thực hiện xây dựng công trình.
Sách được biên soạn bởi Thạc sỹ Lê Thái Bình và hiệu đính bởi Giáo sư Tiến sỹ Lê
Kim Truyền cùng các thành viên trong bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng,
trường đại học Thủy lợi.
Vì điều kiện có hạn, cuốn sách không thể tránh khỏi thiếu sót mong bạn đọc góp ý
để chúng tôi sửa chữa và bổ sung cho hoàn chỉnh.

Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng
Trường đại học Thủy lợi

2

1.1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH......5
1.2. CÁC THỜI KỲ TỔ CHỨC XÂY DỰNG...........................................................................6
1.2.1. Thời kỳ chuẩn bị xây dựng.......................................................................................7
1.2.2. Thời kỳ xây dựng công trình.....................................................................................8
1.2.3. Thời kỳ bàn giao công trình......................................................................................8
1.3. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG........................................9
1.3.1. Những nguyên tác chính trong thiết kế tổ chức thi công..........................................9
1.3.2. Nội dung của thiết kế tổ chức thi công...................................................................10
1.3.3. Phương pháp thiết kế tổ chức thi công..............................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Hà nội – 2012
1
QUẢN LÍ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ XÂY DỰNG - Người đăng: Nguyễn Ngọc Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
QUẢN LÍ XÂY DỰNG 9 10 309