Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi vktsonggianh
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2619 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIỂU LUẬN:

Một số biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng sản phẩm ở Công
ty Rượu Hà Nội

Lời nói đầu
=======================

Đảng và Nhà nước nước ta nhấn mạnh "nhiệm vụ ổn định và phát triển nền kinh
tế của nước ta tiến hành nhanh hay chậm điều đó phụ thuộc vào việc nâng cao hiệu quả
của nền kinh tế quốc dân nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói
riêng.
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp trong
nền kinh tế thị trường. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì việc đầu
tiên và quan trọng nhất là phải tìm biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp của mình. Một trong những công cụ để nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở
Công ty Rượu Hà Nội". Để quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh và thu được lợi
nhuận tối đa các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được tình hình kinh doanh của mình
tại mọi thời điểm của chu kỳ sản xuất để thấy được mặt tích cực để phát huy, thấy
được mặt tiêu cực để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu
định mức tiên tiến và có kế hoạch sản xuất kinh doanh cho chu kỳ sau.
Tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
ở Công ty Rượu Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp, nhằm phân tích thực trạng chất
lượng sản phẩm và quản lý chất lượng, đồng thời đưa ra những quan điểm, phương
hướng và biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn bao gồm ba phần chính:
Phần I: Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp cơ bản và lâu dài góp phần
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm ở Công
ty Rượu Hà Nội.
Phần III: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công
ty Rượu Hà Nội.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Đinh Đăng Quang người đã tận tình
hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này. Tôi chân thành cảm ơn toàn thể cán
bộ công nhân viên Công Ty Rượu Hà Nội nói chung và các cô chú trong phòng tổng
hợp nói riêng đã nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành tốt chuên đề thực tập tốt ngiệp.
Vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu
sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô bạn bè cũng như các cô chú
trong Công ty Rượu Hà Nội để tôi có thể đi sâu nghiên cứu đề tài hơn nữa.

CHƯƠNG I

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp
cơ bản và lâu dài góp phần nâng ca...
TIỂU LUẬN:
Một số biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng sản phẩmCông
ty Rượu Hà Nội
Quản lý chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chất lượng - Người đăng: vktsonggianh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Quản lý chất lượng 9 10 941