Ktl-icon-tai-lieu

quản lý năng lượng

Được đăng lên bởi nguyenthanhthi94@gmail.com
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

CHƯƠNG 1

NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
Mục tiêu:

Cung cấp cho Học sinh – Sinh viên các kiến thức về quá trình phát triển
công nghệ năng lượng, các dạng năng lượng hiện tại đang sử dụng, tình hình
khai thác năng lượng ở Việt Nam và trên thế giới, tác động của năng lượng đến
môi trường và con người, các chính sách hiện nay của Việt Nam về năng lượng,
sử dụng năng lượng trong một số quá trình sản xuất và các tòa nhà, cách thức
quản lý và kiểm toán năng lượng cũng như công tác tuyên truyền và giáo dục về
việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và có hiệu quả.

Học sinh – Sinh viên nắm vững các kiến thức để áp dụng vào thực tế và tính
toán giải được các bài toán về tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu
quả. Từ đó, tính toán lượng năng lượng tiết kiệm và lượng khí thải cắt giảm ra
môi trường xung quanh khi năng lượng nói chung được sử dụng một cách tiết
kiệm và có hiệu quả.
1.1 Quá trình phát triển của công nghệ năng lượng

Để tồn tại và phát triển từ xa xưa loài người đã biết sử dụng các dạng
năng lượng khác nhau như: năng lượng gió để kéo thuyền buồm và xay xát, năng
lượng hóa thạch như than gỗ, dầu mỏ, khí đốt… Theo đà phát triển của lịch sử
thì con người đã phát hiện và sẽ sử dụng thêm nhiều dạng năng lượng khác.
Năng lượng là động lực cho mọi hoạt động vật chất và tinh thần của con người.
Trình độ sản xuất phát triển ngày càng cao thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng và
tạo ra thách thức to lớn đối với môi trường. Theo nghiên cứu và khảo sát của tập
đoàn dầu khí BP về năng lượng thì cho thấy như tình hình khai thác như hiện nay
thì sau hơn 40 năm nữa thì các dầu mỏ, khí đốt sẽ cạn kiệt và than đá sau 200
năm nữa sẽ không còn nhiều để khai thác.
Ngày nay năng lượng càng trở nên có tính chất sống còn đối với nhân
loại bởi vì một mặt nguồn năng lượng hóa thạch đang dần dần cạn kiệt. Mặt
khác, sự phát triển của sản xuất đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách về yêu cầu
năng lượng và có nguy cơ hủy hoại môi trường.
Để phát triển bền vững con người phải sử dụng năng lượng một cách tiết
kiệm và hiệu quả, đồng thời phải nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng
mới có tính chất tái tạo và thân thiện với môi trường. Lịch sử phát triển của công
nghệ năng lượng trên thế giới được tóm tắt trong Bảng 1.1 theo các mốc thời
gian.
Bảng 1.1 Các mốc lịch sử của việc sử dụng năng lượng trên thế giới
Thời gian

Năng lượng sử dụng

Tiền sử

Với việc phát hiện ngọn lửa người tiền sử đã biết sử dụ...


 !"#
$%&'()*
Cung cấp cho Học sinh Sinh viên các kiến thức về quá trình phát triển
công ngh năng lượng, các dạng ng lượng hiện tại đang sử dụng, tình hình
khai thác năng ợng Việt Nam trên thế giới, c động của năng lượng đến
môi trường con người, các chínhch hiện nay của Việt Nam về ng lượng,
sử dụng năng lượng trong một số quá trình sản xuất các tòa nhà, cách thức
quản kiểm toán năng lượng cũng như côngc tuyên truyền giáo dục về
việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và có hiệu quả.
Học sinh – Sinh viên nắm vững các kiến thức để áp dụng vào thực tế và tính
toán giải đượcc bài toán về tiết kiệm năng lượng sử dụng năng lượng hiệu
quả. Từ đó, tính toán lượng năng lượng tiết kiệm lượng khí thải cắt giảm ra
môi trường xung quanh khi năng lượng nói chung được sử dụng một cách tiết
kiệm và có hiệu quả.
1.1 )+&,-./0/+&&,'1.%23%4.5.5/6.7.589:.5
Để tồn tại phát triển từ xa xưa loài người đã biết sử dụng các dạng
năng lượng khác nhau như: năng lượng gió để kéo thuyền buồm và xay xát, năng
lượng hóa thạch như than gỗ, dầu mỏ, khí đốt… Theo đà phát triển của lịch sử
thì con người đã phát hiện sẽ sử dụng thêm nhiều dạng ng lượng khác.
Năng lượng động lực cho mọi hoạt động vật chất tinh thần của con người.
Trình độ sản xuất phát triển ngày càng cao thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng và
tạo ra thách thức to lớn đối với môi trường. Theo nghiên cứu khảo sát của tập
đoàn dầu khí BP về năng lượng thì cho thấy như tình hình khai thác như hiện nay
thì sau hơn 40 năm nữa thì các dầu mỏ, khí đốt sẽ cạn kiệt than đá sau 200
năm nữa sẽ không còn nhiều để khai thác.
Ngày nay năng lượng càng trở nên có tính chất sống còn đối với nhân
loại bởi một mặt nguồn năng ợng hóa thạch đang dần dần cạn kiệt. Mặt
khác, sự phát triển của sản xuất đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách về yêu cầu
năng lượng và có nguy cơ hủy hoại môi trường.
Để phát triển bền vững con người phải sử dụng năng lượng một cách tiết
kiệm hiệu quả, đồng thời phải nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng
mới có tính chất tái tạo thân thiện với môi trường. Lịch sử phát triển của công
nghệ năng lượng trên thế giới được tóm tắt trong Bảng 1.1 theo các mốc thời
gian.
;<.5=Các mốc lịch sử của việc sử dụng năng lượng trên thế giới
/>'5'3.
7.589:.5?@A$.5
Tiền sử
Với việc phát hiện ngọn lửa người tiền sử đã biết sử dụng nhiệt ng từ gỗ
để đun nấu, sưởi ấm, chiếu sáng.
Cổ đại
Con người đã biết sử dụng năng lượng gió để xay xát, kéo thuyền bè, năng
lượng dòng chảy để bơm nước tưới tiêu, xay xát.
1687 Isaac Newton (1642-1727) xây dựng sở thuyết của học cổ điển đặt
;'(.?BC.*4.5D%,'E)F('./G/B.5
1
quản lý năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý năng lượng - Người đăng: nguyenthanhthi94@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
quản lý năng lượng 9 10 887