Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý và xử lý chất thải rắn

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn học: Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài: Công nghệ tái chế chất thải rắn đô thị

Mục lục

Nhóm 7

1

Môn học: Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài: Công nghệ tái chế chất thải rắn đô thị

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
I. Khái niệm về tái chế chất thải rắn
Một số khái niệm:
Tái chế là một hoạt động thu hồi lại chất thải có trong thành phần của chất thải rắn đô
thị sau đó được chế biến thành những sản phẩm mới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.
Tái chế vật liệu: Bao gồm các hoạt động thu gom vật liệu có thể tái chế từ nguồn rác, xử
lý trung gian và sử dụng vật liệu này để tái sản xuất các sản phẩm mới hặc các sản phẩm
khác.
Tái chế nhiệt: Bao gồm các hoạt động thu hồi nguồn năng lượng từ rác thải.
Thu hồi nhiệt được thể hiện qua hai dạng sau đây:
- Thu hồi trực tiếp: Thông qua quá trình đốt rác như những loại nhiên liệu khác sau đó
thu hồi ở dạng nhiệt cung cấp cho các quá trình sản xuất khác: hơi nước chạy tuốcbin,
nhiệt để sấy sản phẩm,...
- Thu hồi gián tiếp: Thông qua các quá trình chuyển hoá năng lượng.
+ Tái sinh các sản phẩm chuyển hoá sinh học: Chủ yếu thông qua qúa trình lên men, phân
huỷ chuyển hoá sinh học chủ yếu như khí mêtan, các loại cồn,...
+ Tái sinh năng lượng từ các sản phẩm chuyển hoá: từ các sản phẩm quá trình chuyển hoá
bằng hoá học, sinh học từ đó có thể tái chế năng lượng.
II. Các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị
Phát sinh CTR ở đô thị chủ yếu là:


CTR Sinh hoạt chiếm khoảng 60 - 70% lượng CTR phát sinh.



CTR Xây dựng.



CTR Công nghiệp.



CTR Y tế

CTR ở đô thị bao gồm:
- CTR sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, các khu tập thể, chất thải đường
phố, chợ, các trung tâm thương mại, văn phòng, các cơ sở nghiên cứu, trường học,...
Nhóm 7

2

Môn học: Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài: Công nghệ tái chế chất thải rắn đô thị

- CTR xây dựng: phát sinh từ các công trình xây dựng, sửa chữa hạ tầng
- CTR công nghiệp: phát sinh từ các cơ sở công nghiệp nằm trong đô thị, hoặc từ các
KCN
- CTR y tế: phát sinh từ các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh
- CTR điện tử: phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người như: đồ điện tử cũ
hỏng bị loại bỏ
Khối lượng chất thải rắn phát sinh:
Tổng khối lượng CTR đô thị phát sinh vào khoảng 8.700 - 8.900 tấn/ngày, trong đó: CTR
xây dựng (xà bần) chiếm khoảng 1.200 - 1.500 tấn/ngày và CTR sinh hoạt trung bình từ
6.200 - 6.700 tấn/ngày. Ước tính tỷ lệ gia tăng khoảng 8 - 10%/năm.
Một số loại CTR đô thị như: rác khu thương mại, xà bần, rác công nghiệp,.....


Mục lục
Nhóm 7
1
Quản lý và xử lý chất thải rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý và xử lý chất thải rắn - Người đăng: Nguyễn Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Quản lý và xử lý chất thải rắn 9 10 951