Ktl-icon-tai-lieu

Quang báo led

Được đăng lên bởi Tran Nhan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n m«n m«n häc 1

GVHD: §Ëu Träng HiÓn

===========================================================================

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC1
THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO
DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

GVHD

:

ĐẬU TRỌNG HIỂN

SVTH

:

LÊ XUÂN TÌNH 06119047
LƯƠNG CÔNG DANH 0611903

TP Hồ Chí Minh Ngày 17 Tháng 7 Năm 2009

Sinh viªn: Lª Xu©n T×nh _L¬ng C«ng Danh Khoa Điện_Điện tử

1

§å ¸n m«n m«n häc 1

GVHD: §Ëu Träng HiÓn

===========================================================================

MỤC LỤC
Lời nói đầu………………………………………………………..……2

Chương 1 GIỚI THIỆU 89C51…………………………….……...4
Chương 2-GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO…………………15
I.Tổng quan
II.Chức năng từng khối

Chương 3 MẠCH QUANG BÁO DÙNG
VI ĐIỀU KHIỂN 89C51…………………………………18
I.Nguyên lý làm việc của mạch quang báo
I.1Giới thiệu bảng đèn quang báo
I.2 Nguyên tắc làm sáng đèn LED 8x8
I.3 Nguyên tắc quét bảng ma trận LED
I.4 Phương pháp tạo hiệu ứng chử chạy
II. Sơ đồ nguyên lý
III. Linh kiện sử dụng trong mạch
IV. Lưu đồ giải thuật
V. Mã nguồn chương trình

Chương 4 – GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN …………..…24
I. IC 74HC595
II. IC ULN 2803
Sinh viªn: Lª Xu©n T×nh _L¬ng C«ng Danh Khoa Điện_Điện tử

2

§å ¸n m«n m«n häc 1

GVHD: §Ëu Träng HiÓn

===========================================================================

III. Transistor A1015

Chương 5 –THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO……………......…29
I.Sơ đồ mạch in
II.Ưu điểm và khuyết điểm của mạch trên
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực
Điện tử - Tin học - Viễn thông, việc đưa thông tin quảng cáo đến với người tiêu dùng,
đến với xó hội trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Thông qua nhiều hình thức quảng cáo
khác nhau mà các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình đến mọi người.
Trong nhiều hình thức đa dạng của Thông tin quảng cáo như: báo, đài, tivi, tờ
rơi, áp phích. thì việc dùng Bảng thông tin điện tử là một cách đơn giản và hiệu quả để
quảng cáo. Chúng ta bắt gặp rất nhiều bảng thông tin như vậy trong thực tế. Khi đi
vào một hiệu sách, bạn có thể biết được hiệu sách đó bán loại sách gì, giá cả ra sao là
nhờ vào bảng đèn quang báo rất bắt mắt trước cửa hiệu. Hoặc khi vào sân bay, bạn
biết được giờ giấc các chuyến bay, các thông báo ngắn của phi trường, cũng là nhờ
vào quang báo. Và khi đi trên đường phố lúc về đêm, bạn sẽ bắt gặp cùng với ánh đèn
màu là rất nhiều các bảng quang báo lớn với các hình ảnh sinh động nhưly bia Tiger
đang trào bọt, h...
§å ¸n n m«n häc 1 GVHD: §Ëu Träng HiÓn
===========================================================================
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
ĐỒ ÁN MÔN HỌC1
THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO
DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN
GVHD : ĐẬU TRỌNG HIỂN
SVTH : LÊ XUÂN TÌNH 06119047
LƯƠNG CÔNG DANH 0611903
TP Hồ Chí Minh Ngày 17 Tháng 7 Năm 2009
Sinh viªn: Lª Xu©n T×nh _ng C«ng Danh Khoa Đin_Đin t
1
Quang báo led - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quang báo led - Người đăng: Tran Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quang báo led 9 10 488