Ktl-icon-tai-lieu

Quạt ly tâm - quạt trục

Được đăng lên bởi dungdung1210-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 7 lần
h

m
ào

T
g
n
ừ
i
vớ

à
v
y
ầ
h

b
i
ổ
u
b
Nhóm 5

b
c
á
c

á
c
áo

Chủ đề 5

QUẠT LY TÂM, QUẠT TRỤC

Thành viên nhóm

•
•
•
•
•
•
•

Nguyễn Văn NhíDMT072029
Lê Thị Hương Giang DMT124014
Trần Kim Lê

DMT124024

Phan Thị Diễm Hương

DMT124021

La Thoại TrangDMT124068
Nguyễn Văn VữngDMT124045
Nguyễn Văn Ngoan

DMT

Nội dung
I

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY QUẠT

II

III

Quạt lytâm(LT)

QUẠT TRỤC

I. KHÁINIỆM CHUNG VỀ MÁY QUẠT

1.Khái niệm chung về máy quạt
Quạtlà loại máy có cánh. Chúng được dùng để biếncơ năngcủa động cơ thànhnăng lượngđể dichuyển dòngmôi
chất và tạo cho nó một áp năng cần thiết.

Quạt ly tâm lồng sóc

Quạt hút bụi công nghiệp

2. Cácthông số đặctrưng

a.Năngsuất

Là lượng môi chất do quạt chuyển tải trong một đơn vị thời gian.
Năng suất còn gọi là lưulượng.
3
3
Nếu lưu
lượng
lượng
môimôi
chất
chất
được
được
đo đo
bằng
bằng
đơn
đơn
vị vị
thể
trọng
tích lượng
(m /s,(kG/s,
m /h,N/s,
l/s,

 

G=

….)thì
…)
thìđược
gọi làgọi
năng
là năng
suất suất
thể tích,
trọng
kí lượng,
hiệu làkíQ.hiệu là G.

 

Thay trọng lượng riêngbằng thể tích riêng(nuy) ta có:
 

Q=

b. Cộtáp
Cộtáp của quạt, kí hiệu là H, là lượng năng lượng do quạt cung cấp cho một kg môi chất
khi môi chất này chuyển động qua hệthống(mmH2O)

2. Các thông số đặc trưng

c.Công suất và hiệu suất

Côngsuất hữu ích được tính theo công thức:

•

 

 

= G.H
(W)
Trongđó:–Nđược
đo =;
bằng
N/m3

G – được đo bằng N/s
Hay:
Trongđó:kG/m3
G – được  đo bằngkG/s
N =; kGm/s
Hiệusuất:–hiệu suất toàn phần

 

II.Quạt lytâm(LT)

Là quạt dùng để vận chuyển lưu chất ở thể khí với áp suất thấp. Áp suất
H 2O
của quạt tạo ra không lớn hơn 1500mm

Quạt ly tâm gián tiếp

Quạt ly tâm áp thấp

1.Cấu tạo
Cấu tạo quạtly tâmcơ bản giống bơmly tâm,khácnhaulà số cánh quạt rất nhiềusovới
cánhtrên rôtocủa bơm.

1.Trục
2. Đĩa chính
3. Cánh dẫn
4.Đĩa phụ
5. Mạng cánh
6. Vỏ quạt
7. Ống vào
8. Ống ra
9. Bệ quạt
10. Ống đỡ
11. Puly truyền động

2. Nguyên lý làm việc.
Nguyên tắc hoạt động:Không khí được guồng cánh quay hút vào bên trong và ép lên thành
vỏ quạt. Vỏ quạt có cấu tạo đặc biệt để biến áp suất động thành áp suất tĩnh lớn ở đầu ra,
đồng thời đổi hướng chuyển động của luồng gió. Môtơ dẫn động thường được gắn trực tiếp
lên trục quạt hoặc dẫn động bằng đai.

3.Đặc điểm của một số quạt ly tâm thường gặp

Quạt ly tâm cánh cong về phía trước (FC)
•
•
•

Đượcsử dụng trong các trường hợp cần lưu lượng lớn nhưng áp suất tĩnh thấp.
Sốlượng cánh của quạt thường nằm từ24đến64cánh.
Khoảng làm việc có hiệu qủa caocủaquạt n...
Nhóm 5
Quạt ly tâm - quạt trục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quạt ly tâm - quạt trục - Người đăng: dungdung1210-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quạt ly tâm - quạt trục 9 10 589