Ktl-icon-tai-lieu

QUẠT VÀ HỆ THỐNG

Được đăng lên bởi kim tuyen
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUẠT VÀ HỆ THỐNG
LỰA CHỌN, SỬ DỤNG VÀ TÍNH TOÁN

NGUYỄN HÙNG TÂM
Hiệu đính và bổ sung

2006, 2011

2

MỤC LỤC
QUẠT và HỆ THỐNG ....................................................................................................... 4
1

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 4

2

CÁC KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUẠT ................................................................ 5

3

2.1

Quạt hướng trục (HT) .............................................................................................. 6

2.2

Quạt ly tâm(LT). ...................................................................................................... 8

2.3

Quạt phối hợp (MF,mixed flow, còn dịch là hỗn lưu, hỗn hợp)............................ 10

2.4

Quạt dòng ngang trục (cross-flow fan ) ................................................................ 11

2.5

Chọn quạt ly tâm hay hướng trục ?....................................................................... 11

CÁC THÔNG SỐ CỦA QUẠT và KHẢO NGHIỆM QUẠT................................ 12
3.1

Thông số hình học ................................................................................................. 12

3.2

Lượng gió (lưu lượng không khí) ......................................................................... 13

3.3

Cột áp (pressure ) .................................................................................................. 14

3.3.1

Các khái niệm ................................................................................................. 14

3.3.2

Đo tĩnh áp ....................................................................................................... 15

3.3.3

Liên hệ giữa áp suất tính bằng cột nước hN, và bằng cột không khí hKK .... 15

3.3.4

Áp kế với bầu rộng ......................................................................................... 16

3.3.5

Áp kế với nhánh nghiêng ............................................................................... 16

3.3.6

Chất lỏng khác nước ....................................................................................... 16

3.4

Dụng cụ đo : Ống pitot ........................................................................................ 17

3.5

Công thức gần đúng để tính lưu lượng gió từ động áp .......................................... 17

3.6

Công suất quạt (power, P, N) .................................................................
QUẠT VÀ HỆ THỐNG
LỰA CHỌN, SỬ DỤNG VÀ TÍNH TOÁN
NGUYỄN HÙNG TÂM
Hiệu đính và bổ sung
2006, 2011
QUẠT VÀ HỆ THỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẠT VÀ HỆ THỐNG - Người đăng: kim tuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
QUẠT VÀ HỆ THỐNG 9 10 552