Ktl-icon-tai-lieu

Quy cách sản phẩm ống gió

Được đăng lên bởi anhkhoa-tmal
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CNC

TRC

CNT

CNRN

TRT

CN

TRG

TR

CNG

TRL

CNL

TROQ

CNVT

TRRN

Reetech

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

MÃ SẢN PHẨM

Stt

ỐNG CHỮ NHẬT
[CN]

MÃ ĐẶT HÀNG

Stt

ỐNG TRÒN
[TR]

MÃ ĐẶT HÀNG

1

ỐNG CHỮ NHẬT

CN-WxHxL_Fg/Fg

1

ỐNG TRÒN

TR-DxL_Fg/Fg

2

CO CHỮ NHẬT

CNC-α-AxB_Fg/Fg

2

ỐNG TRÒN GHÉP HÀN

TRH-DxL_Fg/Fg

3

TEE CHỮ NHẬT

CNT-AxBxL/CxD/ExF_Fg/Fg/Fg

3

ỐNG TRÒN XOẮN

TRX-DxL_Fg/Fg

4

RẼ NHÁNH CN

CNRN-AxBxL/CxD/ExF_Fg/Fg/Fg4

4

CO TRÒN

TRC-α-D_Fg/Fg

5

GIẢM CHỮ NHẬT

CNG-W1xH1xL/W2xH2_Fg/Fg

5

TEE TRÒN

TRT-DxL/d_Fg/Fg/Fg

6

LƯỢN CN

CNL-WxHxL-a_Fg/Fg

6

GIẢM TRÒN

TRG-DxL/d_Fg/Fg

7

VUÔNG TRÒN

CNVT-AxBxL/ø_Fg/Fg

7

LƯỢN TRÒN

TRL-DxL/a_Fg/Fg

8

ỐNG QUẦN CN

CNOQ-W1xH1xL/W2xH2/W3xH3-A_Fg/Fg/Fg

8

ỐNG QUẦN TRÒN

CNOQ-D1xL/D2/D3_Fg/Fg/Fg

9

NỐI CHÂN CN

CNNC-W1xH1xL/W2XH2_Fg

9

RẼ NHÁNH TRÒN

TRRN-DxL/d_Fg/Fg/Fg

QCOG-5C-SV1-1508292

Reetech
01

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

ỐNG CHỮ NHẬT- CN

02

CO CHỮ NHẬT- CNC

CNC-α-AxB_Fg/Fg

CN-WxHxL_Fg/Fg

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V

Qui ước: Nếu chỉ ghi dạng mối ghép của một đầu ống thì mặc nhiên

•

α: góc cong của co (α ≤ 900).

hiểu các đầu ống còn lại có cùng dạng mối ghép

•

R tối thiểu là 100mm

QCOG-5C-SV1-1508294

Reetech
03

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

TEE CHỮ NHẬT- CNT

04

CNRN-AxBxL/CxD/ExF_Fg/Fg/Fg

CNT-AxBxL/CxD/ExF_Fg/Fg/Fg

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V

QCOG-5C-SV1-150829

RẼ NHÁNH CHỮ NHẬT- CNRN

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V5

Reetech
05

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

GIẢM CHỮ NHẬT- CNG

06

CNL-WxHxL-a_Fg/Fg

CNG-W1xH1xL/W2xH2_Fg/Fg

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V

QCOG-5C-SV1-150829

LƯỢN CHỮ NHẬT- CNL

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V6

Reetech
07

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

VUÔNG TRÒN - CNVT

08

CNOQ-W1xH1xL/W2xH2/W3xH3-A_Fg/Fg/Fg

CNVT-AxBxL/ø_Fg/Fg

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V

QCOG-5C-SV1-150829

ỐNG QUẦN CHỮ NHẬT - CNOQ

•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V7

Reetech
09

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

NỐI CHÂN CHỮ NHẬT - CNNC

CNNC-W1xH1xL/W2XH2_Fg

•
•
•

Fg là dạng mặt bích (mối ghép ngang): C, TDC, TDF, V
L = 75 (nếu W1<=200); =100 (W1<=300); = 125 (W1<=400)
L = 150 (nếu W1<=600); = 200 (W1>600)

QCOG-5C-SV1-1508298

Reetech
02

QUI CÁCH ỐNG GIÓ

ỐNG TRÒN (GHÉP TÁN) - TR

02

TRH-...
CN TR
CNVT TRRN
CNC TRC
CNT
CNRN
CNG
TRT
TRG
TRL
TROQ
CNL
Quy cách sản phẩm ống gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy cách sản phẩm ống gió - Người đăng: anhkhoa-tmal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quy cách sản phẩm ống gió 9 10 869