Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn lắp đặt trạm bts

Được đăng lên bởi Ho Minh Quan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ericsson Internal
1 (27)
Prepared (Subject resp)

Approved (Document resp)

No.

Checked

Date

Rev

2012-09-5

PA1

Reference

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR RADIO SITE AUDIT LIST
1.

2.

HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT......................................................................................................................4
1.1.

Điểm tiếp đất và hệ thống chống sét..............................................................................................4

1.2.

Nguyên tắc tiếp đất........................................................................................................................4

1.3.

Kết nối đất cho nguồn AC..............................................................................................................4

1.4.

Điểm nối cable và C-clamps..........................................................................................................4

1.5.

Kết nối đất của Cabinet và magazine............................................................................................4

1.6.

Những defects khác........................................................................................................................4

LẮP ĐẶT CABINET..........................................................................................................................5
2.1

Lắp đặt và cân chỉnh chỉnh cabinet...............................................................................................5

2.2

Cố định cabinet..............................................................................................................................5

2.3

Lắp ghép và hiệu chỉnh việc lắp đặt khung (Outdoor cabinet).....................................................5

2.4

Đấu nối và bố trí jumper cabinet...................................................................................................5

2.5

Cable truyền dẫn và kết nối...........................................................................................................5

2.6

Cable alarm và kết nối...................................................................................................................6

2.7

Cable nguồn DC và kết nối............................................................................................................6

2.8

Cable nguồn AC và kết nối............................................................................................................6

2.9

Lắp đặt cable quang................................................
Ericsson Internal
1 (27)
Prepared (Subject resp) No.
Approved (Document resp) Checked Date Rev Reference
2012-09-5 PA1
SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR RADIO SITE AUDIT LIST
1. HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT......................................................................................................................4
1.1. Điểm tiếp đất và hệ thống chống sét..............................................................................................4
1.2. Nguyên tắc tiếp đất........................................................................................................................4
1.3. Kết nối đất cho nguồn AC..............................................................................................................4
1.4. Điểm nối cable và C-clamps..........................................................................................................4
1.5. Kết nối đất của Cabinet và magazine............................................................................................4
1.6. Những defects khác........................................................................................................................4
2. LẮP ĐẶT CABINET..........................................................................................................................5
2.1 Lắp đặt và cân chỉnh chỉnh cabinet...............................................................................................5
2.2 Cố định cabinet..............................................................................................................................5
2.3 Lắp ghép và hiệu chỉnh việc lắp đặt khung (Outdoor cabinet).....................................................5
2.4 Đấu nối và bố trí jumper cabinet...................................................................................................5
2.5 Cable truyền dẫn và kết nối...........................................................................................................5
2.6 Cable alarm và kết nối...................................................................................................................6
2.7 Cable nguồn DC và kết nối............................................................................................................6
2.8 Cable nguồn AC và kết nối............................................................................................................6
2.9 Lắp đặt cable quang......................................................................................................................6
2.10 Cable GPS và lắp đặt (Option for WCDMA).............................................................................6
3. NHỮNG THIẾT BỊ TRÊN TRONG CABINET..............................................................................6
3.1 Bộ lọc ở cửa (Indoor cabinet)........................................................................................................6
3.2 Lắp đặt Magazines/Modules/CB....................................................................................................7
3.3 Cable giữa các cards/boards.........................................................................................................7
3.4 Kết nối cầu chì/nguồn....................................................................................................................7
3.5 Cài đặt nguồn AC ( Outdoor Cabinet)...........................................................................................7
3.6 Fan trong cabinet...........................................................................................................................7
4.7 Other defects..................................................................................................................................7
4. TRUYỀN DẪN VÀ ALARM..............................................................................................................7
4.1 Fix cố định khối đầu cuối..............................................................................................................7
4.2 Các dây kết nối trong khối đầu cuối..............................................................................................8
4.3 Đấu nối cable truyền dẫn/alarm....................................................................................................8
4.4 Chạy và bố trí cable bên trong DF hoặc magazine.......................................................................8
Quy chuẩn lắp đặt trạm bts - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn lắp đặt trạm bts - Người đăng: Ho Minh Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quy chuẩn lắp đặt trạm bts 9 10 15