Ktl-icon-tai-lieu

quy hoạch đô thị: Mái nhà - Vị trí và đặc điêm

Được đăng lên bởi nhatgtvt
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V. MÁI NHÀ
V.1. VỊ TRÍ, TÁC DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

Mái là bộ phận trên cùng của nhà. Mái là kết cấu chịu lực đồng
thời cũng là kết cấu bao che.
• Tác dụng chính của mái là che mưa, che nắng chống lại
ảnh hưởng của bức xạ mặt trời, đồng thời có tác dụng
cách nhiệt, giữ nhiệt, chống thấm.
• Mái được liên kết với các bộ phận tường cột, dầm, giằng
của công trình, tạo nên sự ổn định chung cho toàn công
trình. Mái có ảnh hưởng lớn tới mỹ quan công trình.
Mái có hai bộ phận chính là kết cấu bao che và kết cấu chịu
lực
- Kết cấu bao che có yêu cầu chính là chống thấm, chống
dột, che mưa, che nắng và cách nhiệt, giữ nhiệt, cách âm đồng
thời với khả năng chống cháy, chống tác hại của các loại khí.
Kết cấu bao che gồm: lớp lợp và kết cấu đỡ lớp lợp. Lớp lợp
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

có thể dùng các loại tấm nhỏ như lá, tranh, rạ, ngói, gỗ, đá,
thủy tinh; tấm lợp lớn như fibro ximang, tôn, bê tông cốt thép,
chất dẻo.
- Kết cấu chịu lực có yêu cầu đảm bảo chịu lực dưới tác
động của tải trọng tĩnh như tải trọng bản thân, tải trọng lớp lợp
và kết cấu đỡ tấm lợp, đồng thời đảm bảo chịu lực dưới tác
động của tải trọng động như sức gió, mưa và bảo trì.
Kết cấu chịu lực bao gồm các hệ dầm, dàn vì kèo, xà gồ với
cầu phong, li tô hoặc các tấm toàn khối hay lắp ghép, trong
công trình hiện đại còn có thể là kết cấu không gian với vỏ
mỏng mặt xếp, kết cấu dây căng hoặc sườn không gian. Kết
cấu chịu lực có thể được làm bằng các loại vật liệu gỗ, thép,
bê tông cốt thép.

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

V.2. PHÂN LOẠI
V.2.1. Theo vật liệu: mái nhà lợp gỗ, mái nhà lợp ngói, mái
nhà lợp tấm fibro ximăng, mái nhà lợp tôn, mái bêtông cốt
thép…

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

V.2.2. Theo biện pháp thi công: mái lắp ghép, mái đổ toàn
khối
V.2.3. Cấu tạo:
- Mái dốc: mái nhà có độ dốc lớn như mái nhà lợp gỗ, mái
lợp ngói, mái lợp tôn… với yêu cầu đặc biệt có t...
V. MÁI NHÀ
V.1. V TRÍ, TÁC DNG ĐẶC ĐIM
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
quy hoạch đô thị: Mái nhà - Vị trí và đặc điêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy hoạch đô thị: Mái nhà - Vị trí và đặc điêm - Người đăng: nhatgtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
quy hoạch đô thị: Mái nhà - Vị trí và đặc điêm 9 10 317