Ktl-icon-tai-lieu

QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ

Được đăng lên bởi nhatgtvt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 4 lần
IV. QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ
4.1. Các bộ phận chức năng trong khu dân dụng đô thị:
Đất dân dụng đô thị là một trong 5 loại đất chính trong cấu
trúc đô thị, nó chiếm tỷ lệ cao nhất từ 50 – 60%
a) Đất ở đô thị: là đất xây dựng các công trình nhà ở các
loại, các khu nhà ở, các đơn vị ở là những đơn vị chức
năng chính của khu dân dụng. Việc tổ chức hợp lí ở khu
đô thị có ý nghĩa quyết định đến đời sống của nhân dân
đô thị, đến môi trường và khung cảnh sống ở đô thị.

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

b) Đất xây dựng các công trình công cộng:
- Đất xây dựng các công trình công cộng trong khu dân dụng là
những khu đất dành riêng cho các công trình dịch vụ công cộng
cấp thành phố, cấp quận và khu nhà ở về các mặt văn hóa,
chính trị, hành chính, xã hội…
Các công trình này trực tiếp phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày ở
đô thị, xây dựng tập trung hoặc phân tán trong khu dân dụng tùy
theo yêu cầu và chức năng dịch vụ.
Các công trình xây dựng ở trung tâm TP là những cửa hàng lớn,
xây dựng tập trung hoặc phân tán trong khu trung tâm cùng với
các công trình trung tâm khác của toàn đô thị.
Các công trình dịch vụ công cộng xây dựng ở các khu trung tâm
TP, quận, khu nhà ở lớn, các khu nghỉ ngơi, các trung tâm
chuyên ngành khác (y tế, giáo dục, khoa học….)
PDF created with pdfFactory Pro trial version 

c) Mạng lưới đường và quảng trường:
Đường trong khu dân dụng là mạng lưới giao thông nối liền các
bộ phận chức năng với nhau thành một thể thống nhất. Đường
trong khu dân dụng cũng là ranh giới cụ thể phân chia các khu
đất trong khu dân dụng thành các đơn vị ở, các khu ở và các
khu công cộng.
Không gian đường bao gồm các tuyến đường cho xe chạy, các
lối đặc điểm và trang thiết bị dọc đường như vỉa hè, cây xanh
quảng trường. Đây là những không gian công cộng đô thị
thành phố quản lý và xây dựng (không tính đến phần đất giao
thông đối ngoại của đô thị)

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

d) Đất cây xanh:
Trong khu dân dụng có hệ thống cây xanh vườn hoa công viên
nhằm phục vụ cho vấn đề vui chơi giả...
IV.QUYHOCHKHUDÂNDNG ĐÔTH
4.1.cbphnchcnăngtrongkhundng đôth:
Đấtndng đôth làmttrong5loi đấtchínhtrongcu
trúc đôth,nóchiếmtlcaonhtt5060%
a) Đất ởđôth: đấtxâydngcngtrìnhnhà các
loi,ckhunhà ,các đơnvịởlànhng đơnvchc
năngchínhcakhundng.Victchchp khu
đôth cóýnghĩaquyết định đến đờisngcanhândân
đôth, đếnitrườngvàkhungcnhsng ởđôth.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ - Người đăng: nhatgtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ 9 10 245