Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch mạng 4GLTE

Được đăng lên bởi dietybright-cs3
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 4050 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE

GVHD:
SVTH:
MSSV:

TS. Lê Quang Tuấn
Nguyễn Thị Thùy Dương
06117013

TP.Hồ Chí Minh - Tháng 1/ 2011

PHẦN A
GIỚI THIỆU

Đồ án tốt nghiệp

Trang i

LỜI CẢM ƠN

Sau khoảng thời gian học tập tại trường, đây là khoảng thời gian
khó quên đối với chúng em. Thầy cô đã chỉ bảo tận tình để giúp cho
chúng em trang bị kiến thức để vững vàng bước vào đời.
Để được như ngày hôm nay, em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy
cô trong bộ môn Điện Tử Viễn Thông cũng như các thầy cô trong khoa
Điện-Điện tử đã hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cho chúng em. Em xin
gởi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy TS. Lê Quang Tuấn, công ty Viễn
Thông Quốc nội (VTN), người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn để em có
thể hoàn thành đề tài này.
Xin gởi lời cám ơn đến ba má đã động viên giúp đỡ cả về vật chất
và tinh thần cho con bao nhiêu năm qua, đồng cảm ơn đến bạn bè đã
luôn luôn ở bên cạnh mình .
Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
Người thực hiện

Nguyễn Thị Thùy Dương

Đồ án tốt nghiệp

Trang ii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI
Sinh viên thực hiện:
MSSV:
Ngành:

Nguyễn Thị Thùy Dương
06117013

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Tên đề tài: QUY HOẠCH MẠNG 4G LTE VÀ ÁP DỤNG CHO TP.HCM
1) Cơ sở ban đầu:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2) Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THUT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIN T
B MÔN ĐIN T VIN THÔNG
ĐỒ ÁN TT NGHIP
Đề tài:
QUY HOCH MNG 4G LTE
GVHD: TS. Lê Quang Tun
SVTH: Nguyn Th Thùy Dương
MSSV: 06117013
TP.H Chí Minh - Tháng 1/ 2011
Quy hoạch mạng 4GLTE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch mạng 4GLTE - Người đăng: dietybright-cs3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Quy hoạch mạng 4GLTE 9 10 268