Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình bảo dưởng và sữa chữa động cơ xăng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN MÔN :CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG VÀ SỮA CHỮA Ô
TÔ
ĐỀ TÀI :QUY TRÌNH BẢO DƯƠNG VÀ SỮA CHỮA ĐỘNG CƠ XĂNG

• GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN TRUNG KIÊN
• NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN :NHÓM I
• LỚP :CDOT11TH
• KHÓA HỌC :2009 - 2012
• DANH SÁCH NHÓM I :
• NGUYỄN VIẾT CHUNG
09022113

PHẠM VIẾT CHIÊU 09016703

HOÀNG KIM
CHIẾN

09026303

LỜI NÓI ĐẦU
Trong cuộc sống hiện đại, động cơ xăng được sử dụng rất
phổ biến từ các động cơ đốt trong nhỏ như:máy bơm nước,xe
máy , máy phát điện đến ô tô và một số loại máy chuyên
dùng.vậy việc bảo dưỡng định kỳ và khắc phục các sự cốcủa
động cơ là rất cần thiết,vì vậy nhóm sinh viên chúng tôi chọn đề
tài :” xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng động cơ xăng”.
• Tổng quan sau khi đã học các môn liên quan đến động cơ đốt
trong đặc biệt là động cơ xăng,chúng tôi đã xây dựng được “quy
trình công nghệ bảo dưỡng động cơ xăng”. Để xây dựng được
quy trình này chúng tôi đã sưu tầm và tìm rất nhiều tài liệu liên
quan. đặc biệt là sự quan tâm hướng dẫn của thầy giáo: Nguyễn
Trung Kiên đã giúp chúng tôi thực hiện được quy trình này.
• Qua đây ,chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy
giáo NGUYỄN TRUNG KIÊN và các thầy cô giảng dạy của khoa
công nghệ động lực.cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn
trong lớp và sự hợp tác thực hiện của toàn nhóm.tuy có sự cố
gắng chắt lọc song cũng còn những thiếu sót hạn chế .rất mong
sự đóng góp ý kiến của độc giả .Chúng tôi xin chân thành cảm
ơn!
•

PHẦN I.
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CƠ CẤU
TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN
1. Bảo dưỡng các bộ phận

• 1. Bao
̉ dưỡng hang
̀ ngay:
̀
• Lau chuì buị bân
̉ ở đông
̣ cơ và kiêm
̉ tra trang
̣ thaí cuả no.́ Cao
̣
đât,
́ buị bân
̉ ở đông
̣ cơ băng
̀ que cao,
̣ dung
̀ chôỉ lông tâm
̉ dung
dich
̣ xut́ hoăc̣ dung dich
̣ bôṭ giăt,
̣ cọ rửa sau đó lau khô. Không
dung
̀ xăng để cọ rửa đông
̣ cơ vì như vây
̣ có thêdân
̉ ̃ đên
́ hoả
hoan.
̣ Tinh
̀ trang
̣ cuả đông
̣ cơ kiêm
̉ tra băng
̀ cach
́ xem xet́ bên
ngoaì và nghe đông
̣ cơ lam
̀ viêc.
̣
• 2. Bao
̉ dưỡng câp
́ 1:
• Kiêm
̉ tra độ băt́ chăṭ cuả bộ đông
̣ cơ. kiêm
̉ tra độ kin
́ cuả chỗ
nôí năp
́ may,
́ dâu
̀ cać te, phôt́ chăn
́ dâu
̀ truc̣ khuyu.
̉ Độ hở cuả
năṕ may
́ có thể xać đinh
̣ căn cứ vao
̀ sự rò chay
̉ ở thanh
̀ thân
may.
́ Xać đinh
̣ độ hở cuả dâu
̀ cać te và phôt́ chăn
́ dâu
̀ truc̣
khuyu
̉ căn cứ vao
̀ sự rò chay
̉ cuả dâu.
̀
• Khi kiêm
̉ tra độ băt́ chăṭ cuả bệ đông
̣ cơ phaỉ thao
́ long
̉ chôt́ cać
đai ôć rôì siêt́ chăṭ hêt́ nâć và chôt́ lai.
̣
...
TI U LU N MÔN :CÔNG NGH B O D NG VÀ S A CH A Ô ƯỠ
TI U LU N MÔN :CÔNG NGH B O D NG VÀ S A CH A Ô ƯỠ
Đ TÀI :QUY TRÌNH B O D NG VÀ S A CH A Đ NG C XĂNG ƯƠ Ơ
Đ TÀI :QUY TRÌNH B O D NG VÀ S A CH A Đ NG C XĂNG ƯƠ Ơ
Quy trình bảo dưởng và sữa chữa động cơ xăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình bảo dưởng và sữa chữa động cơ xăng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy trình bảo dưởng và sữa chữa động cơ xăng 9 10 817