Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chế biến tương

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CNLMTT-TƯƠNG

CBHD: Cô NGUYỄN THÚY HƯƠNG

MỞ ĐẦU
Tương là một sản phẩm truyền thống có từ lâu đời. Tương là một gia vị
rất thông dụng trong mâm cơm của người Việt Nam và một số nước Châu Á
khác, nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Từ ngày xưa, người ta đã biết cách làm
tương từ hạt đậu nành. Vậy tương chính là sản phẩm thủy phân protein từ đậu
nành.Có rất nhiều phương pháp truyền thống làm tương. Các phương pháp này
mang đặc trưng riêng của từng vùng. Ở Việt Nam có các loại tương nổi tiếng
như sau: tươngTương Cự Đà ( Hà Tây),tương Nam Đàn (Nghệ Tĩnh),tương
Bần (Hải Hưng). Ở các nước Châu Á khác: Nhật bản: kikkoman, shoyu,
tamari…, Trung Quốc: tương tàu…
Hiện nay, người ta đã chuyển cách làm tương thủ công sang quy mô
công nghiệp để sản xuất liên tục, như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của người
tiêu dùng. Trong bài tiểu luận này, nhóm em sẽ giới thiệu một cách cơ bản về
phương pháp làm tương truyền thống và công nghệ sản xuất hiện đại.

http://www.ebook.edu.vn

-1-

CNLMTT-TƯƠNG

CBHD: Cô NGUYỄN THÚY HƯƠNG

Chương 1: NGUYÊN

LIỆU SẢN XUẤT TƯƠNG

1.1. Nguồn protein:[1]
Đậu nành, đậu phộng. Trong đó, đậu nành được sử dụng là chủ yếu vì protein
trong đậu nành cao hơn và đậu nành chứa đầy đủ các acid amin giống acid amin thịt,
trứng.
Đậu nành có tên khoa học là Glycine Max Merril. Đậu nành có nhiều màu sắc khác
nhau. Trong đó đậu nành màu vàng là loại tốt nhất được trồng và sử dụng nhiều.

Hình 1: Một số loại hạt đậu nành
Hạt đậu nành gồm ba bộ phận:
Vỏ hạt chiếm 8% trọng lượng hạt.
Phôi chiếm 2%.
Tử diệp chiếm 90%.
Bảng 1: Thành phần hóa học của hạt đậu nành.
Thành phần
Tỷ lệ Protein Dầu(%)
Tro(%) Hydratecarbon(
(%)
%)
Hạt đậu nành nguyên 100
40,0
21,0
4,9
34,0
Tử diệp
90,3
43,0
23,0
5,0
29,0
Vỏ hạt
8
8,8
1,0
4,3
86,0
Phôi
2,4
41,1
11,0
4,4
43,0
Trong thành phần hóa học của đậu nành, thành phần protein chiếm một tỷ lượng
rất lớn. Thành phần acid amin trong protein của đậu nành ngoài methyonine và
tryptophane còn có các acid amin khác với số lượng khá cao tương đương lượng acid
amin có trong thịt.
Trong protein đậu nành, globuline chiếm 85 – 95% ngoài ra còn có một lượng như
albumin, một lượng không đáng kể prolamin và glutenlin.
http://www.ebook.edu.vn

-2-

CNLMTT-TƯƠNG

CBHD: Cô NGUYỄN THÚY HƯƠNG

Bảng 2: Thành phần acid amin trong đậu nành.
Acid amin
Hàm lượng (%)
Izoleucine
1,1
Leucine
7,7
Lyzine
5,9
Methionine
1,6
Cysteine
1,3
Phenylalanine
5,0
Treonine
4,3
Tritophan
1,3
Valine
5,4
Histidine
2,6
Bảng 3: Thành phần hydratecarbon trong đậu nành.
Hydratecarbon
H...
CNLMTT-TƯƠNG CBHD: NGUYN THÚY HƯƠNG
http://www.ebook.edu.vn -1-
M ĐẦU
Tương là mt sn phm truyn thng có t lâu đời. Tương là mt gia v
rt thông dng trong mâm cơm ca người Vit Nam và mt s nước Châu Á
khác, nó có ngun gc t Trung Quc. T ngày xưa, người ta đã biết cách làm
tương t ht đậu nành. Vy tương chính là sn phm thy phân protein t đậu
nành.Có rt nhiu phương pháp truyn thng làm tương. Các phương pháp này
mang đặc trưng riêng ca tng vùng. Vit Nam có các loi tương ni tiếng
như sau: tươngTương C Đà ( Hà Tây),tương Nam Đàn (Ngh Tĩnh),tương
Bn (Hi Hưng). các nước Châu Á khác: Nht bn: kikkoman, shoyu,
tamari…, Trung Quc: tương tàu…
Hin nay, người ta đã chuyn cách làm tương th công sang quy mô
công nghip để sn xut liên tc, như vy mi đáp ng được nhu c
u ca người
tiêu dùng. Trong bài tiu lun này, nhóm em s gii thiu mt cách cơ bn v
phương pháp làm tương truyn thng và công ngh sn xut hin đại.
Quy trình chế biến tương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình chế biến tương - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Quy trình chế biến tương 9 10 732