Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ sản xuất bia tại nhà máy bia Cần Thơ (Công ty Bia Sài Gòn - Tây Đô)

Được đăng lên bởi duyhieu04
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 14129 lần   |   Lượt tải: 68 lần
Chương 1: Công ty bia Sài Gòn - Tây Đô
1.1. Giới thiệu
- Tên doanh nghiệp phát hành: Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Tây Đô
- Tên giao dịch: saigon beer western joint stock company – WSB
- Địa chỉ: khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 071.843 333

fax: 843 222

- Quá trình hình thành và phát triển: Tiền thân của Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ là
Công ty Liên Doanh Bia Sài Gòn tại Cần Thơ, được thành lập từ hợp đồng liên doanh
ký ngày 20/11/1996 giữa Công ty Bia Sài Gòn và Công ty Bia-Nước Giải khát Hậu
Giang.
Ngày 30/08/2000 Công ty Liên Doanh Bia Sài Gòn tại Cần Thơ đã được bàn giao lại
cho Công ty Bia Sài Gòn. Công ty Bia Sài Gòn khẩn trương tiến hành xây dựng nhà
máy sản xuất, đưa thiết bị đã được nhập khẩu từ trước vào lắp đặt trên diện tích 2
hecta.
Ngày 31/08/2001, Nhà máy Bia Cần Thơ trực thuộc Công ty Bia Sài Gòn được thành
lập theo Quyết dịnh số 39/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2001 của Chủ tịch Hội đồng Quản
trị-Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Việt Nam.
Ngày 01/01/2002, Nhà máy Bia Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch do
Công ty Bia Sài Gòn giao.
Ngày 06/05/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 74/2003/QĐBCN về việc thành lập Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Sài Gòn. Nhà máy Bia
Cần Thơ được đổi tên thành Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ.

1

- Năng suất: Khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2002, Nhà máy Bia Sài
Gòn – Cần Thơ có công suất thiết kế là 10 triệu lít bia chai/năm. Đến cuối. Năm 2003,
Nhà máy đã được Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Sài Gòn đầu tư nâng công
suất lên thành 15 triệu lít bia chai/năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện sản xuất, Cán
bộ, Công nhân viên Nhà máy đã đề ra và thực hiện nhiều biện pháp cải tiến hợp lý hóa
sản xuất, tiết giảm được đáng kể thời gian lãng phí do sự cố dừng máy, giờ chờ đợi do
sự phối hợp không đồng bộ giữa các công đoạn. Nâng thời gian hoạt động sản xuất lên
365ngày/năm nên công suất sử dụng máy móc thiết bị đạt mức tối đa, năng suất hiện
nay của Nhà máy là 24 triệu lít bia /năm.
Sản xuất, kinh doanh bia mang nhãn hiệu Bia Sài Gòn cho Tổng Công ty Bia-RượuNước Giải khát Sài Gòn. Sản phẩm của công ty là: bia lon 333.
1.2. Sơ đồ bố trí nhà xưởng, kho

5

19 18

21

29

34

20

4

17
33
35

6

28

16

27
32 31 26 25

7

22

13
8

12

23

15
3

14
24

2

11

9

1
10

ĐƯỜNG SỐ 2
Hình 1: Sơ đồ nhà máy bia Sài Gòn – Tây Đô

2

1. Nhà để xe

15. Silô chứa malt, gạo

28. Trạm phân phối điện

2. Nhà vệ sinh

16. Khu xay xát

2...
Chương 1: Công ty bia Sài Gòn - Tây Đô
1.1. Giới thiệu
- Tên doanh nghiệp phát hành: Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Tây Đô
- Tên giao dịch: saigon beer western joint stock company – WSB
- Địa chỉ: khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 071.843 333 fax: 843 222
- Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân của Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ
Công ty Liên Doanh Bia Sài Gòn tại Cần Thơ, được thành lập từ hợp đồng liên doanh
ngày 20/11/1996 giữa Công ty Bia Sài Gòn Công ty Bia-Nước Giải khát Hậu
Giang.
Ngày 30/08/2000 Công ty Liên Doanh Bia Sài Gòn tại Cần Thơ đã được bàn giao lại
cho Công ty Bia Sài Gòn. Công ty Bia Sài Gòn khẩn trương tiến hành xây dựng nhà
máy sản xuất, đưa thiết bị đã được nhập khẩu từ trước vào lắp đặt trên diện tích 2
hecta.
Ngày 31/08/2001, Nhà máy Bia Cần Thơ trực thuộc Công ty Bia i Gòn được thành
lập theo Quyết dịnh số 39/QĐ-HĐQT ngày 31/08/2001 của Chủ tịch Hội đồng Quản
trị-Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Việt Nam.
Ngày 01/01/2002, Nhà máy Bia Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch do
Công ty Bia Sài Gòn giao.
Ngày 06/05/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 74/2003/QĐ-
BCN về việc thành lập Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải khát Sài Gòn. Nhà máy Bia
Cần Thơ được đổi tên thành Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ.
1
Quy trình công nghệ sản xuất bia tại nhà máy bia Cần Thơ (Công ty Bia Sài Gòn - Tây Đô) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình công nghệ sản xuất bia tại nhà máy bia Cần Thơ (Công ty Bia Sài Gòn - Tây Đô) - Người đăng: duyhieu04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quy trình công nghệ sản xuất bia tại nhà máy bia Cần Thơ (Công ty Bia Sài Gòn - Tây Đô) 9 10 281