Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ trong nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Được đăng lên bởi pttrangthanh-gmail-com
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 5888 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Báo cáo thực tập

Sinh viên:Nguyễn Hoàng Nam

Lời nói đầu
Với mỗi một sinh viên nói chung và sinh viên chuyên ngành kỹ thuật
nói riêng việc tích lúy kiến thức qua các giáo trình,các bài giảng trên lớp
là rất quan trọng và cần thiết,tuy nhiên sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta
không được thực hành và tìm hiểu về ứng dụng của những kiến thức đó
trong cuộc sống và sản suất.
Là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành hóa học,chúng em đã được học
khá nhiều kiến thức về các quá trình hóa học,các thiết bị phục vụ cho
công nghệ hóa chất,chính vì vậy đợt thực tập tại nhà máy phân đạm và
hóa chất Hà Bắc lần này là một cơ hội rất tốt cho chúng em củng cố,kiểm
tra lại vốn kiến thức của mình,đồng thời phát huy sự hăng say học tập và
nghiên cứu trong chúng em.
Mặc dù thời gian thực tập còn hạn chế nhưng đợt thực tập này đã để
lại trong em nhiều bài học bổ ích.Nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc
là một nhà máy lớn,có thời gian phát triển lâu dài,quy mô tổ chức khoa
học và có tầm ảnh hưởng lớn trên cả nước,chính vì vậy thực tập ở đây
ngoài các kiến thức bổ ích chúng em còn học được nhiều về tác phong
công nghiệp,phương pháp làm việc khoa học và chuyên môn hóa cao.
Sau đây là bản báo cáo sơ lược về quy trình chung của nhà máy mà
em tìm hiểu được.Vì thời gian thực tập ngắn nên những gì chúng em tìm
hiểu được còn rất hạn chế,mong cô giáo xem và cho ý kiến đánh giá để
em nhận ra những khiếm khuyết của mình.
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thanh Huyền,cảm
ơn Ban Lãnh Đạo nhà máy,các anh chị kĩ thuật viên và các phân xưởng
đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo chúng em hoàn thành đợt thực tập này.
Hà nội,tháng 5 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hoàng Nam

Mục Lục
Trang

1

Báo cáo thực tập

Sinh viên:Nguyễn Hoàng Nam

PHẦN 1:Giới thiệu chung
Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy……………….3
Giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhà máy…………………5
PHẦN 2:Lưu trình công nghệ trong công ty ………………………….12
PHẦN 3:Các phân xưởng chính trong nhà máy……………………….14
A-Phân xưởng tạo khí…………………………………………...14
B-Phân xưởng tổng hợp NH3…………………………………...23
I-Cương vị khử H2S thấp áp………………………25
II-Cương vị biến đổi CO…………………………...33
III-Cương vị khử H2S trung áp…………………….39
IV-Cương vị hấp thụ CO2 bằng kiềm nóng………..43
V-Cương vị khử vi lượng………………….……….51
VI-Cương vị tổng hợp NH3……………..………….60
VII-Cương vị máy nén khí N2/H2………...………..66
C-Xưởng tổng hợp Ure…………………………………………70

2

Báo cáo thực tập

Sinh viên:Nguyễn Hoàng Nam

PHẦN 1
GIỚI THIỆU CHUNG
I-Lịch sử hình thành và phát triển công ty
Lịch sử hình thà...
Báo cáo thực tập Sinh viên:Nguyễn Hoàng Nam
Lời nói đầu
Với mỗi một sinh viên nói chung sinh viên chuyên ngành kỹ thuật
nói riêng việc ch lúy kiến thức qua các giáo trình,cáci giảng trên lớp
rất quan trọng cần thiết,tuy nhiên sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta
không được thực hành tìm hiểu về ứng dụng của những kiến thức đó
trong cuộc sống và sản suất.
Là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành hóa học,chúng em đã được học
khá nhiều kiến thức về các quá trình hóa học,các thiết bị phục vụ cho
công nghệ hóa chất,chính vậy đợt thực tập tại nhà máy phân đạm
hóa chất Hà Bắc lần này là một cơ hội rất tốt cho chúng em củng cố,kiểm
tra lại vốn kiến thức của mình,đồng thời phát huy sự hăng say học tập và
nghiên cứu trong chúng em.
Mặc thời gian thực tập còn hạn chế nhưng đợt thực tập này đã để
lại trong em nhiều bài học bổ ích.Nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc
một nhà máy lớn,có thời gian phát triển lâu dài,quy tổ chức khoa
học tầm ảnh hưởng lớn trên cả ớc,chính vậy thực tập đây
ngoài c kiến thức bổ ích chúng em còn học được nhiều về c phong
công nghiệp,phương pháp làm việc khoa học và chuyên môn hóa cao.
Sau đây là bản báo cáo lược về quy trình chung của nhà máy
em tìm hiểu được.Vì thời gian thực tập ngắn nên những chúng em m
hiểu được còn rất hạn chế,mong giáo xem cho ý kiến đánh giá để
em nhận ra những khiếm khuyết của mình.
Nhân đây em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thanh Huyền,cảm
ơn Ban Lãnh Đạo nhà máy,các anh chị thuật viên các phân xưởng
đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo chúng em hoàn thành đợt thực tập này.
Hà nội,tháng 5 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Hoàng Nam
Mục Lục
Trang
1
Quy trình công nghệ trong nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình công nghệ trong nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc - Người đăng: pttrangthanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Quy trình công nghệ trong nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc 9 10 920