Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình khảo sát
thiết kế nền đường ôtô đắp
trên đất yếu




_______________________________________________________________
MỤC LỤC
Trang

I.

Các quy định chung (định nghĩa, nguồn gốc, phân loại đất yếu) ......................... 2

II.

Các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế ...........................................................................
II.1 Các yêu cầu về ổn định ......................................................................................
II.2 Các yêu cầu và tiêu chuẩn tính toán lún ............................................................
II.3 Các yêu cầu về thiết kế và bố trí hệ thống quan trắc trong quá trình thi công nền
đắp trên đất yếu . .................................................................................................
II.4 Xác định các tải trọng tính toán ...........................................................................

4
4
5
7
9

III.

Các yêu cầu về khảo sát phục vụ việc thiết kế nền đường qua vùng đất yếu ... 11
III.1 Các yêu cầu chung ............................................................................................ 11
III.2 Các quy định về khảo sát địa hình .................................................................... 12
III.3 Các quy định về khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật ........................................ 12

IV.

Các giải pháp thiết kế nền đắp trên đất yếu ......................................................... 15
IV.1 Các yêu cầu chung về cấu tạo nền đắp trên đất yếu ........................................ 15
IV.2 Đắp trực tiếp trên đất yếu ................................................................................ 16
IV.3 Đào một phần hoặc hoặc đào toàn bộ đất yếu ................................................ 18
IV.4 Giải pháp đắp bệ phản áp ................................................................................ 20
IV.5 Tầng cát đệm ..................................................................................................... 20
IV.6 Các biện pháp thoát nước cố kết theo phương thẳng đứng (sử dụng giếng cát
hoặc bấc thấm) ................................................................................................ 21
IV.7 Sử dụng vải địa kỹ thuật để tăng cường ổn định
nền đắp trên đất yếu .......................................................................................... 23
IV.8 Các nguyên tắc lựa chọn giải pháp thiết kế .................................................... 26

V.

Tín...
Quy trình kho sát
thiết kế nn đường ôtô đắp
trên đất yếu
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 9 10 421