Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kỹ thuật an toàn điện

Được đăng lên bởi tamvhkip4
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành,
sửa chữa và xây dựng đường dây hạ thế, trạm biến thế” do Công ty Điện lực 1 ban
hành năm 1970 đã được sử dụng các đơn vị trong ngành điện - giúp cho cán bộ
công nhân viên huấn luyện, sách hạch quy trình kỹ thuật an cũng như làm cơ sở
thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ.
Từ đó đến nay, tổ chức và phạm vi hệ thống điện của ngành điện có nhiều
thay đổi, đã có cấp điện áp 220kV, 500kV. Trước tình hình trên đòi hỏi phải bổ
sung, sửa đổi quy trình cho phù hợp và sát với thực tế.
Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của tổ chức và quy mô phát triển ngành
điện, sửa đổi và bổ sung những quy định về kỹ thuật an toàn, Tổng công ty điện lục
Việt Nam ban hành quyển: “Quy trình kỹ thật an toàn điện trong công tác quản lý,
vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện”.
Những sửa đổi, bổ sung trong quy trình đáp ứng các yêu cầu:
1. Sửa đổi những tên gọi, thuật ngữ không phù hợp và bổ sung những phần còn
thiếu, quy định trong quyển “Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện
các nhà máy điện và lưới điện” do Bộ điện lực ban hành năm 1984.
2. Giữ lại những phần, chương, điều vẩn còn phụ hợp để cán bộ công nhân viên
không phải học mới lại từ đầu.
Tuy nhiên, bố cục của quy trình có thay đổi một số chỗ để tại sự mạnh lạc
cho người đọc, bổ sung thêm phần kỹ thuật an toàn điện đối với quản lý, vận hành,
sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện có cấp điện áp 220kV, 500kV.
Mục tiêu nhất quán của tổng công ty là duy trì truyền thống của “Quy trình
kỹ thuật an toàn điện” như một cẩm nang thực hành.
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp và ý kiến giá trị của tất cả mọi
người có liên quan đến việc xuất bản quyển “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong
công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện này.
Trong khi thực hiện, có ý kiến đề nghị bổ sung hoặc sửa đổi xin gửi về Ban
Kỹ thuật an toàn- Bảo hộ lao động Tổng công ty điện lực Việt Nam để tập hợp va
giải quyết.

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, QUY ĐỊNH TRONG QUI TRÌNH
1. Đơn vị công tác: là đơn vị quản lý hoặc sửa chữa, thường là một tổ hoặc một
nhóm công nhân, đôi khi chỉ có hai người.
2. Công nhân, nhân viên: là người thực hiện công việc do người chỉ huy trực tiếp
phân công.
3. Người chỉ huy trực tiếp: là người trực tiếp phân công công việc cho công nhân,
nhân viên thuộc đơn vị công tác của mình như tổ trưởng, nhóm trưởng.
4. người lãnh đạo công việc: là người chỉ đạo công việc thông qua ng...
LỜI NÓI ĐẦU
Quyển “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành,
sửa chữa xây dựng đường dây hạ thế, trạm biến thế” do ng ty Điện lực 1 ban
hành năm 1970 đã được sử dụng các đơn vị trong ngành điện - giúp cho cán b
công nn viên huấn luyện, ch hạch quy trình kỹ thut an cũng như làm sở
thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ.
Từ đó đến nay, tổ chức phạm vi hệ thng điện của ngành điện nhiều
thay đổi, đã cấp điện áp 220kV, 500kV. Trước tình hình trên đòi hỏi phải bổ
sung, sửa đổi quy trình cho phù hợp và sát với thực tế.
Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của tổ chức và quy mô phát triển ngành
điện, sửa đổi và bổ sung những quy định về kỹ thuật an toàn, Tổng công ty điện lục
Việt Nam ban hành quyn: “Quy trình kỹ thật an toàn điện trong công tác quản,
vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện”.
Những sửa đổi, bổ sung trong quy trình đáp ứng các yêu cầu:
1. Sửa đổi những tên gọi, thuật ngữ không phù hp b sung những phần còn
thiếu, quy định trong quyển “Quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện
các nhà máy điện và lưới điện” do Bộ điện lực ban hành năm 1984.
2. Giữ lại những phần, chương, điều vẩn còn phụ hp để cán bộ công nhân viên
không phải học mới lại từ đầu.
Tuy nhiên, bố cục của quy trình có thay đổi một số chỗ để tại sự mạnh lạc
cho người đọc, bổ sung thêm phần kỹ thuật an toàn điện đối với quản lý, vận hành,
sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện có cấp điện áp 220kV, 500kV.
Mục tiêu nhất quán của tổng công ty duy trì truyền thng của “Quy trình
kỹ thuật an toàn điện” như một cẩm nang thực hành.
Xin chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến giá trị của tất cả mọi
người liên quan đến việc xuất bản quyển “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong
công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện này.
Trong khi thực hiện, ý kiến đ nghị bổ sung hoặc sửa đổi xin gửi về Ban
Kỹ thuật an toàn- Bảo hộ lao động Tổng công ty điện lực Việt Nam để tập hợp va
giải quyết.
Quy trình kỹ thuật an toàn điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kỹ thuật an toàn điện - Người đăng: tamvhkip4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Quy trình kỹ thuật an toàn điện 9 10 266