Ktl-icon-tai-lieu

Quy Trình Lên Đà Và Hạ Thủy

Được đăng lên bởi GioLinh Ngày Trở Về
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày

tháng

năm

QUY TRÌNH
LÊN ĐÀ VÀ HẠ THỦY TÀU C TẠI ĐỐC NỔi 4500T
I/. THÔNG SỐ KỸ CỦA THUẬT TÀU:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 41,25 m.
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax= 10,00 m.
- Chiều rộng thiết kế: Btk= 9,63 m.
- Chiều cao mạn: H= 5,00 m.
- Chiều chìm tàu toàn tải: T0= 4,00 m.
- Chiều chìm tàu không thiết kế: T0= 3,45 m.
- Chiều chìm tàu không thực tế: T0= 3,6 m.
II/ QUY TRÌNH LÊN ĐÀ:
1. Công tác chuẩn bị trước khi tàu lên đà :
Trước khi cho tàu lên Đốc các công tác sau đây phải hoàn thành và được sự
kiểm tra giám sát của đại diện phòng KCS, đại diện phòng KT, đại diện Đốc nổi,
đại diện tàu C.
1.1. Đà kê hoàn chỉnh theo phương án bản vẽ kê đà tàu trên Đốc do phòng
KT ban hành.
Cao độ: Ho = 1400 mm. (Ho : Cao độ tính từ đường chuẩn kê đà)
1.2. Đà phải được gia cố tránh nổi, tránh xê dịch đà, lấy dấu các vị trí chuẩn
của đà trên boong thành đốc, trên tàu.
1.3. Trọng lượng tàu là nhỏ nhất (Pt0 = min; hút hết nước, bùn, nhiên liệu.).
Tàu ở trạng thái cân bằng.
1.4. Sau khi kê đà xong cẩu hết các thiết bị trên boong Đốc lên bờ.
Chuẩn bị ca nô, tàu kéo, dây chằng buộc, các thiết bị lặn.
1.5. Bố trí thời gian tàu lên đà thời tiết thuận lợi, gió không quá cấp 3.
1.6. Tàu phải tách các mặt bích tuốc tô giữa trục và máy chính, đo kiểm tra
lệch tâm, gãy khúc - lập biên bản.
2. Quy trình tàu lên đà:
2.1.0Đánh chìm đốc ở chiều chìm Tđốc ≥ 9,4 m, dừng chìm.
2.2. Dùng tàu kéo đưa mũi tàu vào đuôi Đốc.
2.3. Bắt dây từ tàu lên Đốc (hoặc ngược lại) cố định vào 2 rùa trên 2 mạn,
căn chỉnh chínnh tâm Đốc.
2.4. Dùng 2 tời mũi trên 2 mạn của Đốc kéo tàu qua rùa từ từ. Thường
xuyên căn chỉnh chính tâm đốc và tàu.
2.5. Ca nô, tàu hỗ trợ chỉnh lái tàu theo dọc tâm Đốc.
2.6. Kéo tàu vào vị trí bố trí bộ đà, điều chỉnh dây cố định tàu.
2.7. Cố định tàu theo tâm ngang, tâm dọc đã lấy trên tàu và trên Đốc.
1

GV Mai Văn Chính - Công nghệ sửa chữa tàu - Khoa cơ khí giao thông - Đại học bách khoa Đà Nẵng

3. Cho đốc có tàu nổi lên:
3.1. Khi đốc nổi đến chiều chìm Tđốc = 7,8 m đốc ngừng nổi - tiến hành
lặn kiểm tra sự tiếp xúc giữa mặt đà và vỏ tàu - báo Kỹ thuật điều kiện tiếp xúc
sau đó mới tiếp tục cho đốc nổi.
3.2. Đốc nổi hẳn dừng nổi, củng cố chắc chắn bộ đà.
4. Hoàn thành công tác lên đà tàu.
Rửa ngọt đốc và tàu sau khi lên đà xong.
III/ QUY TRÌNH HẠ THỦY:
1. Công tác chuẩn bị trước khi tàu hạ thủy:
Trước khi cho tàu hạ thủy các công tác sau đây phải hoàn thành và được sự
kiểm tra, giám sát của đại diện phò...
GV Mai Văn Chính - Công nghệ sửa chữa tàu - Khoa cơ khí giao thông - Đại học bách khoa Đà Nẵng
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm
QUY TRÌNH
LÊN ĐÀ VÀ HẠ THỦY TÀU C TẠI ĐỐC NỔi 4500T
I/. THÔNG SỐ KỸ CỦA THUẬT TÀU:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 41,25 m.
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax= 10,00 m.
- Chiều rộng thiết kế: Btk= 9,63 m.
- Chiều cao mạn: H= 5,00 m.
- Chiều chìm tàu toàn tải: T
0
= 4,00 m.
- Chiều chìm tàu không thiết kế: T
0
= 3,45 m.
- Chiều chìm tàu không thực tế: T
0
= 3,6 m.
II/ QUY TRÌNH LÊN ĐÀ:
1. Công tác chuẩn bị trước khi tàu lên đà :
Trước khi cho tàu lên Đốc các công tác sau đây phải hoàn thành và được sự
kiểm tra giám sát của đại diện phòng KCS, đại diện phòng KT, đại diện Đốc nổi,
đại diện tàu C.
1.1. Đà hoàn chỉnh theo phương án bản vẽ đà tàu trên Đốc do phòng
KT ban hành.
Cao độ: H
o
= 1400 mm. (H
o
: Cao độ tính từ đường chuẩn kê đà)
1.2. Đà phải được gia cố tránh nổi, tránh xê dịch đà, lấy dấu các vị trí chuẩn
của đà trên boong thành đốc, trên tàu.
1.3. Trọng lượng tàu là nhỏ nhất (P
t0
= min; hút hết nước, bùn, nhiên liệu.).
Tàu ở trạng thái cân bằng.
1.4. Sau khi kê đà xong cẩu hết các thiết bị trên boong Đốc lên bờ.
Chuẩn bị ca nô, tàu kéo, dây chằng buộc, các thiết bị lặn.
1.5. Bố trí thời gian tàu lên đà thời tiết thuận lợi, gió không quá cấp 3.
1.6. Tàu phải tách các mặt bích tuốcgiữa trục và máy chính, đo kiểm tra
lệch tâm, gãy khúc - lập biên bản.
2. Quy trình tàu lên đà:
2.1.0Đánh chìm đốc ở chiều chìm Tđốc 9,4 m, dừng chìm.
2.2. Dùng tàu kéo đưa mũi tàu vào đuôi Đốc.
2.3. Bắt dây từ tàu lên Đốc (hoặc ngược lại) cố định vào 2 rùa trên 2 mạn,
căn chỉnh chínnh tâm Đốc.
2.4. Dùng 2 tời mũi trên 2 mn của Đốc kéo tàu qua rùa từ từ. Thường
xuyên căn chỉnh chính tâm đốc và tàu.
2.5. Ca nô, tàu hỗ trợ chỉnh lái tàu theo dọc tâm Đốc.
2.6. Kéo tàu vào vị trí bố trí bộ đà, điều chỉnh dây cố định tàu.
2.7. Cố định tàu theo tâm ngang, tâm dọc đã lấy trên tàu và trên Đốc.
Quy Trình Lên Đà Và Hạ Thủy - Trang 2
Quy Trình Lên Đà Và Hạ Thủy - Người đăng: GioLinh Ngày Trở Về
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy Trình Lên Đà Và Hạ Thủy 9 10 904