Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình máy cắt GL314

Được đăng lên bởi tdcntta
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CẮT ĐIỆN SỬ DỤNG KHÍ SF6
KIỂU GL314 - AREVA
(Ban hành kèm theo quyết định số
/QĐ-TTĐ3-P4 ngày / 4/ 2008).
CHƯƠNG 1
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1-1. Quy trình này quy định các yêu cầu cần thiết cho công tác vận hành
máy cắt điện sử dụng khí SF6, mã hiệu GL314 với bộ truyền động FK3-1. Quy
trình được biên soạn trên cơ sở :
- Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF 6 của Tổng Công ty Điện lực Việt
Nam, xuất bản năm 1998.
- Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây
dựng đường dây và trạm điện, xuất bản năm 2002.
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành máy cắt GL314 của AREVA.
- Tiêu chuẩn IEC-62271-100.
Điều 1-2. Những người sau đây phải nắm vững quy trình
- Các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật An toàn, Đội Thí
nghiệm, Đội Điều độ sản xuất, Xưởng Cơ điện.
- Các cán bộ kỹ thuật của các Truyền tải điện trực thuộc.
- Các cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành trạm biến áp 220kV, 500kV có sử dụng
loại máy cắt điện GL314.
Điều 1-3. Các nhân viên vận hành các trạm biến áp 220kV/500kV phải học tập
quy trình vận hành này, được kiểm tra trước khi vận hành và kiểm tra định kỳ
hàng năm.

1

QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA

CHƯƠNG 2
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Điều 2-1 Đặc điểm chung của máy cắt điện dùng khí SF6 loại GL314 :
1. Điều kiện vận hành :
- Lắp đặt ngoài trời.
- Nhiệt độ môi trường : từ -25 0C đến +40 0C.
2. Máy cắt điện (MC) loại GL314 là loại máy cắt điện cao áp do hãng AREVA chế
tạo, cấp điện áp định mức 245 kV, khí SF6 dùng để cách điện và dập hồ quang.
3. Một MC điện có 3 cực và 1 tủ phân phối chung. Mỗi cực của máy cắt bao gồm
1 trụ cực, 1 bộ truyền động (BTĐ) loại FK3-1 và 1 giá đỡ.
4. Mỗi trụ cực của MC được lắp ráp, hiệu chỉnh và thí nghiệm xuất xưởng, sẵn
sàng cho việc lắp đặt, sau đó được nạp khí SF6 bảo quản ở áp lực xấp xỉ 0,03
MPa.
5. Khi vận hành, mỗi cực MC được nạp khí SF6 đạt tỉ trọng định mức. MC có cơ
cấu giám sát tỉ trọng khí trong mỗi trụ cực, có hai ngưỡng cảnh báo tỉ trọng khí
giảm thấp. Thông số cụ thể như dưới đây (Đơn vị tính là áp suất hiệu dụng, tại
nhiệt độ 20 0C, độ cao mực nước biển):
- Áp lực vận hành định mức Pre= 0,65 MPa (Đọc là mêga Pascal)
- Ngưỡng cảnh báo áp lực giảm thấp thứ nhất Pae 0,54 MPa
- Ngưỡng cảnh báo áp lực giảm thấp thứ nhì P me  0,51 MPa (thông thường
sẽ khóa mạch thao tác MC hay tự động cắt MC).
6. Trong các tủ truyền động và tủ phân phối có mạch sấy vận hành liên tục.
Điều 2-2 Các thông số kỹ ...
QTVHy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA
QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CẮT ĐIỆN SỬ DỤNG KHÍ SF6
KIỂU GL314 - AREVA
(Ban hành kèm theo quyết đnh số /QĐ-TTĐ3-P4 ngày / 4/ 2008).
CHƯƠNG 1
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1-1. Quy trình này quy định các yêu cầu cần thiết cho ng tác vận nh
máy cắt điện sử dụng khí SF
6
, mã hiệu GL314 với bộ truyền động FK3-1. Quy
trình được biên soạn trênsở :
- Qui trình vận hành và bảo dưỡng máy cắt SF
6
của Tổng Công ty Điện lực Việt
Nam, xuất bản năm 1998.
- Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây
dựng đường dây và trạm điện, xuất bản năm 2002.
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vậnnh máy cắt GL314 của AREVA.
- Tiêu chuẩn IEC-62271-100.
Điều 1-2. Những người sau đây phải nắm vững quy trình
- Các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật An toàn, Đội T
nghiệm, Đội Điều độ sản xuất, Xưởng Cơ điện.
- Các cán bộ kỹ thuật của các Truyền tải điện trực thuộc.
- Các cán bộ kỹ thuật, nhân viên vậnnh trạm biến áp 220kV, 500kV có sử dụng
loại máy cắt điện GL314.
Điều 1-3. Các nhân viên vận hành c trạm biến áp 220kV/500kV phải học tập
quy trình vận nh này, được kiểm tra trước khi vận hành kiểm tra định kỳ
hàng năm.
1
Quy trình máy cắt GL314 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình máy cắt GL314 - Người đăng: tdcntta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quy trình máy cắt GL314 9 10 29