Ktl-icon-tai-lieu

quy trình nuôi artemia trong nuôi trồng thủy sản

Được đăng lên bởi Tuyết Ngô
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 4276 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN

BÁO CÁO KHOA HỌC
Đề tài cấp Bộ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NUÔI SINH KHỐI
ARTEMIA TRÊN RUỘNG MUỐI
Mã số: B2005-31-94

Cần thơ, tháng 12- 2005

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN

BÁO CÁO KHOA HỌC
Đề tài cấp Bộ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NUÔI SINH KHỐI
ARTEMIA TRÊN RUỘNG MUỐI
Mã số: B2005-31-94

Chủ nhiệm đề tài
Ts. Nguyễn Văn Hòa

Cán bộ tham gia
Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ts. Trần Thị Thanh Hiền
Ths. Trần Sương Ngọc
Ks. Trần Hữu Lễ

Cần thơ, tháng 12- 2005

TÓM TẮT
Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghề nuôi
sinh khối Artemia trên ruộng muối, trong đó bao gồm các nội dung: 1) Xác định
phương pháp thu sinh khối trên ruộng muối nhằm ổn định và duy trì sự phát triển
quần thể; 2) Nghiên cứu sự ảnh hưởng của loài tảo có kiểm soát (tảo phân lập có
chọn lọc) và không kiểm soát (tảo tạp) lên sự phát triển, sinh sản cũng như đánh
giá giá trị dinh dưỡng của sinh khối khi sử dụng các loại thức ăn này; và 3) Gây
nuôi tảo Chaetoceros làm nguồn tảo giống cho ao bón phân trong hệ thống ao
nuôi Artemia vì đây là loài tảo đã được chứng minh rất thích hợp để duy trì tỉ lệ
sống, tăng trưởng cũng như hoạt động sinh sản của Artemia trong phòng thí
nghiệm. Kết quả cho thấy: 1) khi thu hoạch sinh khối Artemia với nhịp độ 3
ngày/lần (hay 90 kg/ha/lần) sẽ giúp duy trì quần thể tối đa trong 12 tuần (thời
gian thí nghiệm) và đạt năng suất cao nhất (1.391 ± 152 kg/ha); 2) sử dụng tảo
Chaetoceros phân lập tại Vĩnh châu nuôi Artemia cho kết quả tốt nhất so với các
loài tảo khác (Nitzschia, Oscillatoria); mặt khác khi so sánh hoạt động sinh sản
của Artemia nuôi bằng tảo Chaetoceros và tảo tạp thì thấy Artemia tham gia sinh
sản lâu hơn (> 28 ngày) cũng như tổng số phôi cao hơn (661±406 phôi/con mẹ)
so với Artemia nuôi bằng tảo tạp (284±99 phôi/con cái). Ngoài ra, hàm lượng
HUFA (Highly Unsaturated Fatty Acids) của sinh khối khi sử dụng tảo
Chaetoceros là khá cao: 26.63 mg/g trọng lượng khô Artemia, đặc biệt là hàm
lượng EPA chiếm 22.2 g/g trong lượng khô trong tổng hàm lượng HUFA so với
sinh khối nuôi bằng tảo tạp; 3) Nhân giống tảo Chaetoceros sp. có thể thực hiện
được ở hệ thống ngoài trời và ở thể tích 15 m3 trong hệ thống ao nổi được lót
nilon; sau 7 ngày mật độ tảo có thể đạt 2,2 –2,5 triệu tb/ml. Tuy nhiên những khó
khăn gặp phải là điều kiện nhiệt độ biến động lớn và hiện tượng nhiễm tạp
(Ciliate, Navicula, Tetraselmis). Ngoài ra, khi ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA THY SN
BÁO CÁO KHOA HC
Đề tài cp B
NÂNG CAO HIU QU CA VIC NUÔI SINH KHI
ARTEMIA TRÊN RUNG MUI
Mã s: B2005-31-94
Cn thơ, tháng 12- 2005
quy trình nuôi artemia trong nuôi trồng thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình nuôi artemia trong nuôi trồng thủy sản - Người đăng: Tuyết Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
quy trình nuôi artemia trong nuôi trồng thủy sản 9 10 893