Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất bánh mì

Được đăng lên bởi nguyenthihieuha
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Sang
NHÓM 4:
STT
1
2
3
4
5
6

TÊN
TRẦN PHONG PHÚ
PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG
NGÔ VĂN NGHIÊM
TRẦN THỊ ÁNH
VÕ THỊ ÁNH TUYẾT
BÙI TẤN PHÁT
TP.HCM 12/06/2014

MSSV
3005110237
3005110234
3005110190
3005110003
3005110384
3005110222

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
I. TỔNG QUAN VỀ BÁNH MÌ ................................................................................. 2
1. Nguồn gốc ............................................................................................................. 2
2. Phân loại ............................................................................................................... 2
3. Giá trị dinh dưỡng của bánh mì .......................................................................... 4
4. Một số lợi ít từ bánh mì ....................................................................................... 4
5. Tác hại khi ăn quá nhiều bánh mì ...................................................................... 5
II.
TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU .................................................................... 7
1. Bột......................................................................................................................... 7
1.1. Phân loại bột mì ............................................................................................. 7
1.2. Glucid............................................................................................................. 8
1.3. Protid ............................................................................................................. 8
1.4. Lipid ............................................................................................................... 8
1.5. Hệ Enzyme ..................................................................................................... 9
1.6. Bột có các tính chất sau:................................................................................ 9
2. Nấm men ............................................................................................................ 10
2.1. Giới thiệu chung về nấm men trong sản xuất bánh mì .............................. 10
2.2. Đặc điểm hình thái và kích thước: .............................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH MÌ
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Sang
NHÓM 4:
STT
TÊN MSSV
1 TRẦN PHONG PHÚ 3005110237
2 PHAN TH BÍCH PHƯỢNG 3005110234
3 NGÔ VĂN NGHIÊM 3005110190
4 TRẦN TH ÁNH 3005110003
5 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT 3005110384
6 BÙI TN PHÁT 3005110222
TP.HCM 12/06/2014
Quy trình sản xuất bánh mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất bánh mì - Người đăng: nguyenthihieuha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quy trình sản xuất bánh mì 9 10 834