Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất bánh mì

Được đăng lên bởi nguyenthuyan9999
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
1. Tổng quan về bánh mì................................................................................................2
1.1. Giá trị thực phẩm của bánh mì........................................................................2
1.2. Nguyên liệu sản xuất bánh mì...........................................................................2
1.3. Quy trình sản xuất bánh mì..............................................................................4
2. Quá trình nướng bánh mì..........................................................................................5
2.1. Mục đích.............................................................................................................6
2.2. Các biến đổi trong quá trình nướng.................................................................6
2.2.1. Biến đổi vật lý............................................................................................6
2.2.1.1. Độ ẩm và nhiệt độ của cục bột nhào................................................6
2.2.1.2. Khối lượng.........................................................................................7
2.2.1.3. Thể tích..............................................................................................7
2.2.2. Biến đổi hóa học........................................................................................7
2.2.2.1. Biến đổi tinh bột................................................................................7
2.2.2.2. Biến tính protein...............................................................................8
2.2.2.3. Các biến đổi khác..............................................................................9
2.2.3. Biến đổi hóa sinh và vi sinh......................................................................9
2.3. Phương thức truyền nhiệt..........................................................................................10
2.4. Phương pháp thực hiện....................................................................................12
2.4.1. Phương pháp truyền thống......................................................................12
2.4.2. Phương pháp hiện đại...............................................................................14
2.4.2.1. Nguồn năng lượng...........................................................................14
2.4.2.2. Phân loại theo cách thức gia nhiệt..................................................15
2.4.2.2.1. Lò nướng trực tiếp................................................
MỤC LỤC
1. Tổng quan về bánh mì................................................................................................2
1.1. Giá trị thực phẩm của bánh mì........................................................................2
1.2. Nguyên liệu sản xuất bánh mì...........................................................................2
1.3. Quy trình sản xuất bánh mì..............................................................................4
2. Quá trình nướng bánh mì..........................................................................................5
2.1. Mục đích.............................................................................................................6
2.2. Các biến đổi trong quá trình nướng.................................................................6
2.2.1. Biến đổi vật lý............................................................................................6
2.2.1.1. Độ ẩm và nhiệt độ của cục bột nhào................................................6
2.2.1.2. Khối lượng.........................................................................................7
2.2.1.3. Thể tích..............................................................................................7
2.2.2. Biến đổi hóa học........................................................................................7
2.2.2.1. Biến đổi tinh bột................................................................................7
2.2.2.2. Biến tính protein...............................................................................8
2.2.2.3. Các biến đổi khác..............................................................................9
2.2.3. Biến đổi hóa sinh và vi sinh......................................................................9
2.3. Phương thức truyền nhiệt..........................................................................................10
2.4. Phương pháp thực hiện....................................................................................12
2.4.1. Phương pháp truyền thống......................................................................12
2.4.2. Phương pháp hiện đại...............................................................................14
2.4.2.1. Nguồn năng lượng...........................................................................14
2.4.2.2. Phân loại theo cách thức gia nhiệt..................................................15
2.4.2.2.1. Lò nướng trực tiếp....................................................................15
2.4.2.2.2. Lò nướng gián tiếp....................................................................15
2.4.2.3. Phân loại theo phương pháp hoạt động..........................................16
2.4.2.3.1. Lò nướng liên tục và bán liên tục.............................................16
2.4.2.3.2. Lò nướng gián đoạn..................................................................21
2.4.3. So sánh phương pháp nướng truyền thống và hiện đại........................23
TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................................25
1
Quy trình sản xuất bánh mì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất bánh mì - Người đăng: nguyenthuyan9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quy trình sản xuất bánh mì 9 10 767