Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA

Được đăng lên bởi Trung Thu Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô trong bộ môn Quá trình và thiết bị, cùng
các phòng ban của Nhà máy đường Hiệp Hòa, trực thuộc quản lý của Công ty cổ phần
mía đường Hiệp Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho chúng em hoàn thành đợt
thực tập này.
Thời gian thực tập tại nhà máy đường tuy ngắn (từ 6/7/2015 đến ngày 17/7/2015)
nhưng dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy cô, các cô chú làm việc ở công ty
đã mang lại cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích, đặt những nền tảng đầu tiên để
chúng em làm quen với công việc của một kỹ sư sau này.
Sau khi trải qua quá trình thực tập, em đã cố gắng để làm tốt bài báo cáo này. Tuy
nhiên, với vốn kiến thức hạn hẹp và thiếu kinh nghiệm, em sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót, sai lầm. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và công ty để em có thể
khắc phục, sữa chữa và hoàn thiện bài báo cáo được tốt hơn.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ phía quý thầy cô và công
ty. Kính chúc quý công ty ngày càng phát triển, mở rộng và thành công cả trong lẫn
ngoài nước.
Kính chúc quý thầy cô, các cô chú trong công ty luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh
phúc và thành công trong cuộc sống.

1

BẢN NHẬN XÉT CỦA NHÀ MÁY

2

NHẬN XÉT CỦA GVHD
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3

MỤC ...
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô trong bộ môn Quá trình và thiết bị, cùng
các phòng ban của Nhà máy đường Hiệp Hòa, trực thuộc quản lý của Công ty cổ phần
mía đường Hiệp Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho chúng em hoàn thành đợt
thực tập này.
Thời gian thực tập tại nhà máy đường tuy ngắn (từ 6/7/2015 đến ngày 17/7/2015)
nhưng dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy cô, các cô chú làm việc ở công ty
đã mang lại cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích, đặt những nền tảng đầu tiên để
chúng em làm quen với công việc của một kỹ sư sau này.
Sau khi trải qua quá trình thực tập, em đã cố gắng để làm tốt bài báo cáo này. Tuy
nhiên, với vốn kiến thức hạn hẹp và thiếu kinh nghiệm, em sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót, sai lầm. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và công ty để em có thể
khắc phục, sữa chữa và hoàn thiện bài báo cáo được tốt hơn.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ phía quý thầy cô và công
ty. Kính chúc quý công ty ngày càng phát triển, mở rộng và thành công cả trong lẫn
ngoài nước.
Kính chúc quý thầy cô, các cô chú trong công ty luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh
phúc và thành công trong cuộc sống.
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA - Người đăng: Trung Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA 9 10 754