Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất mốc giống

Được đăng lên bởi nguyenhien0292
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2037 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỐC GIỐNG
I.1

Sơ đồ công

Thạch + nước dinh
dưỡng

Gạo hoặc ngô mảnh

Đun tan

Bình tam giác

Trộn nước

Chiết ống nghiệm

Thanh trùng

Hấp chín

Thanh trùng

Cấy truyền

Ống giống
mốc A.ozyae

nghệ

Ngô mảnh hoặc gạo
cám

Làm tơi, để nguội 36380C
Trộn giống 0.5 -1%

Cấy truyền

Nuôi giống trên mành
60h

Mốc giống trên thạch
nghiêng

Nuôi 5-6 ngày, T = 30320C

Mốc giống cho sản xuất

Trộn đều bào tử

Nuôi giống trong bình
Tam giác

Dùng ngay hoặc sấy
khô

Nuôi 5-6 ngày,T = 30320C

Nước vô trùng

Bao gói,bảo quản mốc

1.2. Thuyết minh quy trình
Tiến hành qua ba giai đoạn:
•

Nuôi cấy trong ống thách nghiêng

•

Nuôi cấy trong bình tam giác

•

Nuôi cấy trên mành sàng

1.2.1. Nuôi cấy trong ống thạch nghiêng
Sau khi phân lập thành công trong môi trường chọn lọc từ đĩa petri cấy
truyền những mốc sợi sang (hay lấy nấm mốc từ ống giống) ống thạch khác.Yêu
cầu ống giống phải tuyệt đối đảm bảo thuần khiết,không đươch lẫn lôn bất kì một
loài vi sinh vật nào khác.Môi trường thạch nghiêng phải đảm bảo đầy đủ dinh
dưỡng.
Môi trường trong ống thạch nghiêng là nước dinh dưỡng và thạch (2-3%).
Nước dinh dưỡng :
•

Nước nấm vàng

•

Nước malt.

•

Nước đường

1.2.1.1. Sản xuất nước nấm vàng.
Gạo tẻ hay nếp vo sạch, ngâm nước 8-12 giờ. Đồ xôi, bóp tơi, để nguội
400C. Cấy giống A.ozyae vào, tỷ lệ cấy 1-2%, trải đều trên mành sàng với độ dày
2-2.5 cm, nuôi mốc ở nhiệt độ 30-320C, thời gian 36-42 giờ. Sau đó lấy mốc ra bóp
nát, thêm nước nóng 65-700C với tỷ lệ 1kg nguyên liệu cho 2.5-3 lít nước rồi

khuấy đều. Giữ ở 55-600C trong 3-5 giờ, rồi tiến hành thử Iode, lọc và điều chỉnh
nồng độ đường 8-10%.
1.2.1.2. Sản xuất nước malt.
Cân 200gra malt đã nghiền nhỏ trôn với 1 lít nước 65 0C, khuấy đều, giữ ở
nhiệt độ 55-600C trong 4-5 giờ, rồi thử Iode, lọc và điểu khiển nồngđộ đường về
7%.
1.2.2.

Nuôi cấy trong bình tam giác.

Cách làm môi trường trong bình tam giác:
•

Môi trường gạo : gạo tẻ loại tốt,nấu cơn như nấu bình thường,hạt cơm chín

đều không qua nhão và không quá khô.Độ ẩm khoảng 45% để nguội bóp rời thành
từng hạt cho vào bình tam giác thành lớp dày khoảng 1cm.Đậy nút bình tam giác
bằng giấy chống ẩm.Hấp thanh trùng ở P = 1atm trong vòng 30-45 phút.
•

Môi trường ngô mảnh : Ngô mảnh có kích thước khoảng 0,2-0,5 mm cho

nước vào theo tỷ lệ 90% trọng lượng so với ngô,trộn đều trong khay để 1-2 giờ cho
ngấm nước đều.Bóp tơi cho vào bình tam giác thành lớp dày 1cm.Đậy nút bình
bằng giấy chống ẩm.Hấp thanh đồng thời làm chín ở P = 1atm,120 0C,trong t...
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỐC GIỐNG
I.1 đồ công
nghệ
Nước vô trùng
Ống giống
mốc A.ozyae
Cấy truyền
Nuôi 5-6 ngày, T = 30-
32
0
C
Nuôi giống trong bình
Tam giác
Trộn đều bào tử
Mốc giống trên thạch
nghiêng
Nuôi 5-6 ngày,T = 30-
32
0
C
Cấy truyền
Thanh trùng
Chiết ống nghiệm
Đun tan
Thạch + nước dinh
dưỡng
Gạo hoặc ngô mảnh
Thanh trùng
Bình tam giác
Dùng ngay hoặc sấy
khô
Bao gói,bảo quản mốc
Mốc giống cho sản xuất
Nuôi giống trên mành
60h
Trộn giống 0.5 -1%
Làm tơi, để nguội 36-
38
0
C
Hấp chín
Trộn nước
Ngô mảnh hoặc gạo
cám
quy trình sản xuất mốc giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất mốc giống - Người đăng: nguyenhien0292
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quy trình sản xuất mốc giống 9 10 79