Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất nấm men bánh mì.

Được đăng lên bởi hoa thuy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÓM 14
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu quy trình sản xuất nấm
men bánh mì.

MỤC LỤC
 Tổng quan

...
NHÓM 14
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu quy trình sản xuất nấm
men bánh mì.
quy trình sản xuất nấm men bánh mì. - Trang 2
quy trình sản xuất nấm men bánh mì. - Người đăng: hoa thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quy trình sản xuất nấm men bánh mì. 9 10 982