Ktl-icon-tai-lieu

quy trình sản xuất phomat

Được đăng lên bởi hahuyen494bg
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngĐạiHọcNôngLâmBắcGiang
Khoa:CôngNghệThựcPhẩm

HƯỜNG

CÔNG NGHỆ
SẢNXuẤTPHO

HUYỀN A

MÁT
NHƯỢNG

HUYỀN B

Giớithiệuchungvềpho
mát

Nguyênliệusả

Quytrìnhsxph

Côngdụngcủa

nxuấtphomát

omát

phomát

Kếtluận

1.GiớithiệuchungvềPhomát

___ĐẶCĐiỂM___

•
•
•

Làsảnphẩmlênmenđượcchếbiếntừsữa(sữabò,sữadê...)vớisựthamgiacủamộtsốnhóm
visinhvật.
Làthựcphẩmcógiátrịdinhdưỡngcao,cácprotein,chấtbéotrongphomatđềuởdạngcơthể
dễhấpthụ,cóđầyđủcácaxitaminkhôngthaythế,cácvitamin,cácchấtkhoáng
Bảoquảnđượclâu

___PHÂN LOẠI___

Hàmlượngchất
béo

Độcứng

Phươngthứcsả
nxuất

ĐỘ CỨNG

•
•
•
•
•

Loạirấtcứng( w < 41%)
Loạicứng( 49– 56 %)
Loạibáncứng(54 -63%)
Loạibánmềm(61 – 69%)
Loạimềm( > 67%)

•
•
•
•
•

Béocao(độbéo> 60%)
Đầybéo( 45 – 60% )
Béovừa( 25 – 45% )
Béothấp( 10 – 25% )
Khôngbéo( > 10%)

HÀM LƯỢNG
CHẤT BÉO

• Phomáttươi
• Phomátủchín
PHƯƠNG THỨC
SẢN XUẤT

2.NguyênliệulàmPhomát

Nguyênliệudùngtrongsxphomát

1.
•.
•.
•.

Đậunành
Protein: 84-90%
Glucid: 0,1-4%
Lipit: 0,1-3%

2.Sữa

•.
•.

Sữabò,dê,cừudạngtươihoặctáchbéo,sữagầy
Thunhậntừconvậtkhỏemạnh,khôngchứakhángsinh,nh
iễmtạp…

Nguyênliệudùngtrongsxphomát
3.Chấtbéo

Đểsxphomátcóhàmlượngbéocaongườitathườngbốsungthêmb
ơhoặccream.

4.Tácnhânđôngtụ

Enzymrennet (chymosin+ pepsin )
5.PhụgiavàcácNLkhác
CaCl2,CO2, NaNO3

Chấtmàu:carote,chlorophylle
NLkhác:đường,nướcéptráicây

Nguyênliệudùngtrongsxphomát

6.GiốngVSV

 Vikhuẩnlactic:Streptococcusthermophil
Lactobacillushelveticus,Leuconostoclactic
-Đặcđiểm:lànhữngvikhuẩnưaấmhoặcưanhiệtvớicơchếlênmenđồnghìnhhaydịhình.

-

Vaitrò:

+gópphầngâyđôngtụsữavàtạođộchuachokhốiđông
+phângiảiproteinđểtạonêngiátrịcảmquanvàcácchỉtiêuhóalíđặctrưngchophômaithànhphẩm

Nguyênliệudùngtrongsxphomát
6.GiốngVSV

Nấmmốc:
Penicilliumcandidum, P.Glaucum,…
Vaitrò:Chúngsảnsinhcácproteolyticvàlipolyticgiúpchoquátrìn
hchíntớivàtạohươngvịđặctrưng.Ngoàiracòngópphầntrunghòa
pHcủasảnphẩmđểthíchhợpchohoạtđộngcủaenzymetạomùi.

Nguyênliệudùngtrongsxphomát
6.GiốngVSV

Nhómvikhuẩnpropionic
• Propionibacterium,Bifidobacteria
• Giốngpropionibacteriumđượcsửdụngtronggiai

đoạnủchíntrongmộtsốloạiphomatvớimụcđícht
ạonênnhữnglỗhổngtrongcấutrúcmộtsốphôma
icứngvàgópphầntạonênhươngvịđặctrưngchos
ảnphẩm

3.QuytrìnhsảnxuấtPhomát

Sảnxuấtphomáttươitheophươngphápchua

Nguyênliệ
u

Thanhtrùng

Làmlạnh
(6-8◦C)

Bảoquản
(2-4◦C)

Làmnguội

Lênmen

Đểyên

(28-30◦C)

(5-8%)

(6-8h)

Đunnhẹ

Ép

Sảnphẩm

Táchnước

(36-38◦C)

QUY TRÌNH SX PHO MÁT Ủ CHÍN
Nhậnsữa

Cấymen

Lênmengđ2

Sảnphẩm

Làmsạch

Lênmen gđ1...
TrườngĐạiHọcNôngLâmBắcGiang
Khoa:CôngNghệThựcPhẩm
CÔNG NGHỆ
SẢNXuẤTPHO
MÁT
CÔNG NGHỆ
SẢNXuẤTPHO
MÁT
HƯỜNG
HƯỜNG
HUYỀN A
HUYỀN A
NHƯỢNG
HUYỀN B
quy trình sản xuất phomat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình sản xuất phomat - Người đăng: hahuyen494bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
quy trình sản xuất phomat 9 10 97