Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sửa chữa bảo dưỡng điều hòa

Được đăng lên bởi trungehutvn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2867 lần   |   Lượt tải: 21 lần
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU – VINACOMIN
PHÒNG KỸ THUẬT SỬA CHỮA

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TOÀN NHÀ MÁY

GIÁM ĐỐC

TP.KỸ THUẬT SỬA CHỮA

NGƯỜI

LẬP
(Duyệt)

Vũ Phú Cường

1

Ngô Tuấn Tú

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÔNG VIỆC…………………………………………………………3
I.
KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ…………………………3
II.
MỘT SỐ THIẾT BỊ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG………………………..4
CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ……………………………………………….6
I.
THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ…………………...6
II.
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ……………………………………………7
III.
GHI CHÚ DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH……………………………………………..8
CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SHENLING……………………………………………9
I.
KHÁI QUÁT THIẾT BỊ…………………………………………………………………………..9
II.
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG……………………………………………10
III.
XỬ LÝ SỰ CỐ…………………………………………………………………………………...11
CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CHILLER…………………………………………….13
I.
KHÁI QUÁT HỆ THỐNG……………………………………………………………………….13
II.
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG……………………………………………13
III.
GHI CHÚ DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH…………………………………………….16
PHỤ LỤC DANH SÁCH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRONG NHÀ MÁY…………………………………..21

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÔNG VIỆC
2

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
I.KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
-

Kiểm tra tình trạng làm việc của các phin lọc và tiến hành vệ sinh phin lọc.

-

Kiểm tra tình trạng khuyếch tán đồng đều không khí lạnh ở cửa phun.

-

Kiểm tra tình trạng ống đồng và các cánh tản nhiệt.

-

Kiểm tra và vệ sinh máng xả.

-

Vệ sinh toàn bộ thiết bị ngưng tụ và bay hơi cũng như toàn bộ bề ngoài cục lạnh.

-

Kiểm tra tình trạng của các cảm biến nhiệt độ và các tụ điện.

-

Đo cường độ dòng điện của máy nén và các thông số kỹ thuật khác để có thể khẳng định
được các thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.

-

Kiểm tra áp suất làm việc và lượng gas lạnh cần thiết phải có trong hệ thống.

-

Kiểm tra các điều kiện làm việc an toàn cho hệ thống.

-

Đo kiểm độ cách điện của máy nén, mô tơ quạt….

-

Kiểm tra và xiết chặt tất cả các mối nối điện, cơ bị lỏng.

-

Kiểm tra tình trạng hoạt động của bo mạch điện tử.

-

Đệ trình báo cáo sau quá trình bảo dưỡng.

3

QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

ST
T

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHƯƠNG PHÁP

1

Vệ sinh ...
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - VINACOMIN
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU – VINACOMIN
PHÒNG KỸ THUẬT SỬA CHỮA
QUY TRÌNH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TOÀN NHÀ MÁY
GIÁM ĐỐC TP.KỸ THUẬT SỬA CHỮA NGƯỜI
LẬP
(Duyệt)
Vũ Phú Cường Ngô Tuấn Tú
1
Quy trình sửa chữa bảo dưỡng điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sửa chữa bảo dưỡng điều hòa - Người đăng: trungehutvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quy trình sửa chữa bảo dưỡng điều hòa 9 10 134