Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sửa chữa container

Được đăng lên bởi myduyendinhle88
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2.Quy trình quản lý sửa chữa container tại công ty
Quản lý sửa chữa container là nhiệm vụ của phòng kỹ thuật trong công ty, bao gồm:
- Quản lý công tác kỹ thuật, sửa chữa tàu để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt và phù
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của đội tàu;
- Tổ chức theo dõi tình trạng kỹ thuật của đội tàu để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng
quý, năm theo đúng quy phạm của Đăng kiểm và yêu cầu khai thác đội tàu;
- Thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan Đăng kiểm, thông báo cho các phòng/tàu
liên quan và nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm sau mỗi kỳ
kiểm tra;
- Tổ chức thực hiện một cách có kế hoạch và hiệu quả hệ thống bảo quản, bảo dưỡng,
sửa chữa đội tàu Công ty;
- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác sửa chữa, bảo dưỡng của từng tàu và toàn bộ đội
tàu;
- Tổng kết, đánh giá hiệu quả các phương án kỹ thuật; đề xuất các biện pháp bổ sung,
sửa đổi quy trình, định mức kỹ thuật.
- Kiểm soát các phụ tùng kỹ thuật để đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn và đôn đốc các
tàu chuẩn bị kịp thời các phụ tùng để phục vụ kế hoạch bảo quản bảo dưỡng.
- Xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn;
- Xử lý các báo cáo kỹ thuật từ tàu, tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị, xem xét và
đánh giá để đưa ra các hành động phòng ngừa đảm bảo tàu hoạt động an toàn, hiệu quả
và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Quy trình quản lý sửa chửa container cụ thể là:
Sau khi khách hàng lấy container về rút hàng hóa ra thì phải trả vỏ container rỗng lại địa
điểm hãng tàu quy định, đồng thời nơi nhận container rỗng sẽ có nhân viên kiểm tra tình
trạng container lúc khách hàng trả container.
Tùy theo tình trạng container mà công ty xác nhận để xử lí tình trạng của container.
Một số mặt hàng như giấy,hạt nhựa hay mặt hàng nhẹ thì tình trạng trả container thường
là tốt…
Nhưng đối với máy móc,xe cộ,hóa chất thì hay xảy ra tình trạng container dơ dầu, nhớt,
hay gãy ván sàn thì phải sửa chữa container do công nhân của hãng tàu hay cảng sửa. đôi
khi có thể xảy ra tranh chấp giữa khách hàng với hãng tàu vì tình trạng sau khi trả
container tại có thể container đã bị hư hỏng trước khi lấy hàng nên nếu container hư hại

quá nặng thì chi phí sửa chữa container sẽ rất tốn kém nên cần xác nhận rõ trách nhiệm
để tránh bị thiệt hại cho khách hàng!
Công ty sử dụng phần mềm F.CMS (FBsoft - Container Management System) để Quản
lý báo giá sửa chữa container: Theo dõi tình trạng hư hỏng container, lập bảng báo giá
sửa chữa, tình trạng phê chuẩn báo giá. T...
2.Quy trình quản lý sửa chữa container tại công ty
Quản lý sửa chữa container là nhiệm vụ của phòng kỹ thuật trong công ty, bao gồm:
- Quản lý công tác kỹ thuật, sửa chữa tàu để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt và phù
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của đội tàu;
- Tổ chức theo dõi tình trạng kỹ thuật của đội tàu để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng
quý, năm theo đúng quy phạm của Đăng kiểm và yêu cầu khai thác đội tàu;
- Thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan Đăng kiểm, thông báo cho các phòng/tàu
liên quan và nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm sau mỗi kỳ
kiểm tra;
- Tổ chức thực hiện một cách có kế hoạch và hiệu quả hệ thống bảo quản, bảo dưỡng,
sửa chữa đội tàu Công ty;
- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác sửa chữa, bảo dưỡng của từng tàu và toàn bộ đội
tàu;
- Tổng kết, đánh giá hiệu quả các phương án kỹ thuật; đề xuất các biện pháp bổ sung,
sửa đổi quy trình, định mức kỹ thuật.
- Kiểm soát các phụ tùng kỹ thuật để đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn và đôn đốc các
tàu chuẩn bị kịp thời các phụ tùng để phục vụ kế hoạch bảo quản bảo dưỡng.
- Xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn;
- Xử lý các báo cáo kỹ thuật từ tàu, tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị, xem xét và
đánh giá để đưa ra các hành động phòng ngừa đảm bảo tàu hoạt động an toàn, hiệu quả
và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Quy trình quản lý sửa chửa container cụ thể là:
Sau khi khách hàng lấy container về rút hàng hóa ra thì phải trả vỏ container rỗng lại địa
điểm hãng tàu quy định, đồng thời nơi nhận container rỗng sẽ có nhân viên kiểm tra tình
trạng container lúc khách hàng trả container.
Tùy theo tình trạng container mà công ty xác nhận để xử lí tình trạng của container.
Một số mặt hàng như giấy,hạt nhựa hay mặt hàng nhẹ thì tình trạng trả container thường
là tốt…
Nhưng đối với máy móc,xe cộ,hóa chất thì hay xảy ra tình trạng container dơ dầu, nhớt,
hay gãy ván sàn thì phải sửa chữa container do công nhân của hãng tàu hay cảng sửa. đôi
khi có thể xảy ra tranh chấp giữa khách hàng với hãng tàu vì tình trạng sau khi trả
container tại có thể container đã bị hư hỏng trước khi lấy hàng nên nếu container hư hại
Quy trình sửa chữa container - Trang 2
Quy trình sửa chữa container - Người đăng: myduyendinhle88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quy trình sửa chữa container 9 10 159