Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SGS

Được đăng lên bởi taipv89
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP



QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

VIỆC TẠI SGS

Quy trình tuyển dụng của chúng tôi được thiết kế để cho phép chúng tôi để lựa chọn sáng tạo, những
người sáng tạo những người có niềm đam mê và tiềm năng. Chúng tôi làm cho lựa chọn của chúng tôi
dựa trên sự kết hợp các kỹ năng của bạn, năng lực, kinh nghiệm và động lực.
Chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống để lựa chọn các ứng cử viên và chúng tôi tiến hành
phỏng vấn dựa trên năng lực. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng khi bạn nộp đơn xin việc tại SGS, bạn có thể
chắc chắn rằng ứng dụng của bạn sẽ được bảo mật và không thiên vị.

NHỮNG GÌ MONG ĐỢI Ở TỪNG GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

Giai đoạn một: Cơ hội nghề nghiệp và ứng dụng
Trên các trang sự nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội để duyệt qua một loạt các công việc (qua các
khu vực địa lý, ngành công nghiệp hoặc các chức năng của công ty) và xác định vai trò phù hợp nhất với
trình độ của bạn và nguyện vọng nghề nghiệp.
Khi bạn đã gửi CV của bạn và bao gồm thư trực tuyến, chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận của ứng dụng của
bạn qua email và tư vấn cho bạn để kết quả của ứng dụng của bạn.

Giai đoạn hai: cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu
Nếu hồ sơ của bạn phù hợp với những gì chúng ta đang tìm kiếm, một thành viên của đội tuyển của
chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Nếu cần thiết, một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu sẽ được sắp xếp
để cho phép chúng tôi để tìm hiểu thêm về bạn.

Giai đoạn ba: cuộc phỏng vấn đầu tiên quanh
Nếu chúng ta xem xét rằng bạn là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này, bạn sẽ được mời tham dự
mặt đối mặt các cuộc phỏng vấn.
Bạn sẽ được phỏng vấn bởi một hội đồng gồm các chuyên gia nhân sự và ngành nghề kinh doanh hoặc
người đại diện chức năng doanh nghiệp, bao gồm cả các nhà tuyển dụng. Mục đích của cuộc phỏng vấn
này là để hiểu sở thích nghề nghiệp của bạn, trình độ học vấn, kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm, và
những gì thúc đẩy bạn thành công trong công việc.
Trong những cuộc phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi câu hỏi cụ thể về những năng lực (cả về kỹ thuật và hành
vi) được liên kết với các yêu cầu công việc cốt lõi. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn đưa ra ví dụ cụ thể của
các tình huống cụ thể mà bạn đã gặp phải, cách bạn xử lý với họ và kết quả cuối cùng bạn đạt được.

Những cuộc phỏng vấn sẽ chỉ tập trung vào năng lực chuyên môn của bạn. Chúng tôi muốn nghe về kinh
nghiệm trước đây, những thách thức và thành tích của bạn. Đây cũng sẽ là cơ hội để bạn có thể đặt câu
hỏi và tìm hiểu xem đ...
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
VIỆC TẠI SGS
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Quy trình tuyển dụng của chúng tôi được thiết kế để cho phép chúng tôi để lựa chọn sáng tạo, những
người sáng tạo những người có niềm đam mê và tiềm năng. Chúng tôi làm cho lựa chọn của chúng tôi
dựa trên sự kết hợp các kỹ năng của bạn, năng lực, kinh nghiệm và động lực.
Chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống để lựa chọn các ứng cử viên và chúng tôi tiến hành
phỏng vấn dựa trên năng lực. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng khi bạn nộp đơn xin việc tại SGS, bạn có thể
chắc chắn rằng ứng dụng của bạn sẽ được bảo mật và không thiên vị.
NHỮNG GÌ MONG ĐỢI Ở TỪNG GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG
Giai đoạn một: Cơ hội nghề nghiệp và ứng dụng
Trên các trang sự nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội để duyệt qua một loạt các công việc (qua các
khu vực địa lý, ngành công nghiệp hoặc các chức năng của công ty) và xác định vai trò phù hợp nhất với
trình độ của bạn và nguyện vọng nghề nghiệp.
Khi bạn đã gửi CV của bạn và bao gồm thư trực tuyến, chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận của ứng dụng của
bạn qua email và tư vấn cho bạn để kết quả của ứng dụng của bạn.
Giai đoạn hai: cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu
Nếu hồ sơ của bạn phù hợp với những gì chúng ta đang tìm kiếm, một thành viên của đội tuyển của
chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Nếu cần thiết, một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ban đầu sẽ được sắp xếp
để cho phép chúng tôi để tìm hiểu thêm về bạn.
Giai đoạn ba: cuộc phỏng vấn đầu tiên quanh
Nếu chúng ta xem xét rằng bạn là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này, bạn sẽ được mời tham dự
mặt đối mặt các cuộc phỏng vấn.
Bạn sẽ được phỏng vấn bởi một hội đồng gồm các chuyên gia nhân sự và ngành nghề kinh doanh hoặc
người đại diện chức năng doanh nghiệp, bao gồm cả các nhà tuyển dụng. Mục đích của cuộc phỏng vấn
này là để hiểu sở thích nghề nghiệp của bạn, trình độ học vấn, kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm, và
những gì thúc đẩy bạn thành công trong công việc.
Trong những cuộc phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi câu hỏi cụ thể về những năng lực (cả về kỹ thuật và hành
vi) được liên kết với các yêu cầu công việc cốt lõi. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn đưa ra ví dụ cụ thể của
các tình huống cụ thể mà bạn đã gặp phải, cách bạn xử lý với họ và kết quả cuối cùng bạn đạt được.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SGS - Trang 2
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SGS - Người đăng: taipv89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SGS 9 10 512