Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 43m3day

Được đăng lên bởi Nguyen Van Huy
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 6 lần
QUI TRÌNH VẬN HÀNH
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT 120M3/NGÀY.ĐÊM

ĐỊA ĐIỂM: TÒA NHÀ CHUNG CƯ PHÚ ĐẠT 48/5 ƯNG VĂN
KHIÊM, P15, Q. BÌNH THẠNH, TP HCM

1

MỤC LỤC

2

I. GIỚI THIỆU CHUNG
I.1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
Phương pháp được áp dụng để xử lý nước thải cho toà nhà chung cư phú đạt là phương pháp sinh học sử
dụng bùn hoạt tính hoạt động theo chế độ dòng liên tục, áp dụng Công nghệ MBBR. Nước thải từ các điểm
phát sinh khác nhau của tòa nhà sẽ chảy về Bể tự hoại. Sau đó nước thải sẽ được dẫn đến bể tách dầu mỡ. Sau
khi nước thải được tách dầu mỡ nước lại chảy tràn qua bể điều hòa. Từ đây nước sẽ được bơm qua bể hiếu
khí sinh học tại đây các vi sinh vật hiếu khí ở dạng lơ lửng và dính bám được cung cấp oxy sẽ phân giải các
chất ô nhiễm trong nước thải thành các chất không ô nhiễm. Tiếp theo nước chảy tràn qua bể lắng tại đây bùn
được lắng xuống và được hút qua bể sinh học hiếu khí và bể chứa bùn. nước lại chảy tràn qua bể khử trùng tại
đây nước được khử trùng bằng nước clorin. Sau khi nước đă được khử trùng xong, nước lại chảy tràn qua bể
chứa nước thải đầu ra và nước được bơm ra ngoài hệ thống thoát nước chung của thành phố đạt QCVN 14:2008 CỘT
B.
LƯU LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI
THỜI LƯỢNG VẬN HÀNH: 24 giờ/ngày
LƯU LƯỢNG VẬN HÀNH : 30m3/ngày
TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI LÀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT.
II. QUY TRÌNH XỬ LÝ

3

Nước thải đầu vào

Bể tách dầu mỡ

Bể điều hòa
V01
V02
Bơm tuần hoàn
Bể hiếu khí sinh học

Bơm thởi khí

HỐ THU
V02GÔM

Bể chứa bùn

Bể lắng
V03

Bơm bùn

V06
Hóa chất clorin

Bể khử trùng

V05

Nước
Bể chứa nước thải đàu
rađầu ra đạt QCVN 14:2008 cột B

V04
V07

III. MÔ TẢ HỆ THỐNG
III.1.

BỂ ĐIỀU HÒA VÀ BỂ TÁCH DẦU MỞ

 Bể tách dầu mở có nhiệm vụ tách dầu mở ra khỏ nước thải, ổn định lươu lượng và nồng độ nước thải đầu vào.
Nhờ quá trình ổn định này mà quá trình xử lý vi sinh phía sau được ổn định với hiệu suất cao, đồng thời kích
thước các công trình trong hệ thống sẽ được giảm thiểu đáng kể.
 Bể tách dầu mở có chức năng chứa dầu mở, định kỳ 6 tháng hút dầu mở 1 lần.
Thông số kỹ thuật:



Số lượng

:

1 bể



Chiều cao

:

1.5m



Chiều rộng

:

1.75 m



Chiều dài

:

2m
4



Vật liệu:

:

Bêtông cốt thép

 Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào. Nhờ quá trình ổn định này mà quá
trình xử lý vi sinh phía sau được ổn định với hiệu suất cao, đồng thời kích thước các công trình trong hệ thống
sẽ được giảm thiểu đáng kể.
Nước từ bể này sẽ được bơm đưa tới bể sinh học hiếu kh...
QUI TRÌNH VẬN HNH
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT 120M
3
/NGY.ĐÊM

 !"
1
Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 43m3day - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 43m3day - Người đăng: Nguyen Van Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 43m3day 9 10 53