Ktl-icon-tai-lieu

Radiography - Course Reference WIS 10

Được đăng lên bởi anhquang248
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Radiography
Radiographs
Course Reference WIS 10
M.S.Rogers

Lack of root penetration
kHz«ng thÊu ch©n

Lack of root fusion
kh«ng ngÊu ch©n

M.S.Rogers

Concave root

Excessive root penetration
M.S.Rogers

Misalignment

Burn through
M.S.Rogers

Root undercut

Cap undercut
M.S.Rogers

Transverse crack

Root crack
M.S.Rogers

Centre line crack

Star crack
M.S.Rogers

Interpass slag inclusions

Elongated slag lines
M.S.Rogers

Slag inclusion

Lack of side wall fusion with slag
M.S.Rogers

Lack of interpass fusion

Lack of side wall fusion
M.S.Rogers

Cluster porosity

Root pass aligned porosity
M.S.Rogers

Porosity open to the surface

Single gas pore
M.S.Rogers

Tungsten inclusions

Incomplete filled groove
M.S.Rogers

Excess cap reinforcement

Poor root profile
M.S.Rogers

Grinding marks

Spatter
M.S.Rogers

...
23 Sep 02
M.S.Rogers
Radiography
Radiographs
Course Reference WIS 10
Radiography - Course Reference WIS 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Radiography - Course Reference WIS 10 - Người đăng: anhquang248
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Radiography - Course Reference WIS 10 9 10 618